Kuntien kirjaamoiden koulutuspäivä 28.8.2018, Tampere

Koulutuksessa käsitellään kuntien kirjaamotyön näkökulmasta keskeisiä ajankohtaisia asioita ja jaetaan myös hyviä käytäntöjä. Koulutuksessa on tarkoitus käydä läpi esimerkiksi tietosuoja-asetuksen vaikutusta, ajankohtaisia uudistuksia ja myös tulevaisuuden...

Sosiaalitoimen työturvallisuuspäivä 26.9.2018, Tampere

Sosiaalitoimessa kohdataan päivittäin haastavia tilanteita, joihin saattaa liittyä myös väkivallan uhkaa. Haastavissa tilanteista olennaista on, että henkilöstö on valmistautunut ja tietää, miten tällaisissa nopeastikin eteen tulevissa tilanteissa tulee toimia. Tällä...

Työsuorituksen johtaminen -päivä 27.9.2018, Tampere

Tässä koulutuksessa perehdytään työsuorituksen johtamiseen. Koulutuspäivän jälkeen ymmärrät työsuorituksen johtamisen perusperiaatteet esimiestyön ja palkkausjärjestelmän näkökulmasta. Saat käytännön vinkkejä suorituksen työjohtamisen prosessien kehittämiseksi...

Nettijulkisuus- ja lainsäädäntö -koulutuspäivä 2.10.2018, Tampere

Julkisuus ja salassapitokysymykset ovat olleet pinnalla viime vuosina paljon sekä erilaisten lakimuutosten että maailman digitalisoitumisen vuoksi. Monia kuntien asiakirjoja, kuten listoja, pöytäkirjoja ja päätöksiä pitää julkaista netissä. Tämän lisäksi kunnan tulee...

Tekijänoikeudet ja tietosuoja sivistystoimessa 3.10.2018, Tampere

Sivistystoimen arjessa luodaan ja käytetään päivittäin paljon tekijänoikeussuojattua materiaalia. Eri some-kanavien arkipäiväistymisen myötä tekijänoikeudella suojatun materiaalin levittäminen on yhä helpompaa niin hyvässä kuin pahassa. Tekijänoikeuksien lisäksi...

Pin It on Pinterest