Uusien luottamushenkilöiden koulutuksissa on herännyt paljon keskustelua esteellisyystilanteista. Esteellisyydet ovat kieltämättä välillä vaikeasti tulkittavia tilanteita.

Kokosin tähän kymmenen faktaa esteellisyydestä:

1. Hallinnon tavoitteisiin kuulumattomat tai päätöksenteolle vieraat perusteet eivät saa vaikuttaa asian käsittelyyn. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi vaikka ystävien suosinta, oman hyödyn tavoittelu, taloudellisten etujen tavoittelu jne. Luottamushenkilön on oltava objektiivinen ja päätöksenteon päämääränä tulee olla oikea ratkaisu ja lakien oikea soveltaminen.
2. Jos esteellinen on mukana asian käsittelyssä, on se päätöksenteon virhe ja päätöksen kumoamisperuste.
3. Esteellisyyttä arvioidaan ajallisesti siten, että esteellisyyttä arvioidaan juuri arviointihetken tilanteen mukaan.
4. Jokaisella on itse velvollisuus arvioida omaa esteellisyyttään. Esteellisyysasiat on siis syytä tuntea hyvin. Jokaisella on velvollisuus ottaa itse huomioon oma esteellisyytensä ja kertoa mahdollisesta esteellisyysepäilystä tai esteellisyydestä.
5. Joku muukin voi esittää epäilyn toisen esteellisyydestä. Väite esteellisyydestä voidaan esittää missä tahansa vaiheessa asian käsittelyä. Esteellisyyskysymys pitää aina ratkaista välittömästi. Vaikka väitettä pidetään aiheettomana, on silti velvollisuus ratkaista kysymys eli esteellisyysväitteeseen on aina annettava ratkaisu.
6. Esteellisyys määräytyy eri tavoin valtuutetulla ja muulla luottamushenkilöllä. Valtuutetun esteellisyydestä valtuustossa säädetään kuntalaissa ja muun luottamushenkilön esteellisyydestä hallintolaissa. Luottamushenkilö on siis ”herkemmin” esteellinen esim. hallituksessa kuin valtuustossa.
7. Esimerkki: KHO:9.3.1995 T: 751 Koko kuntayhtymän henkilökuntaa koskenut ratkaisu ei koskenut yksittäistä kuntayhtymän palveluksessa olevaa valtuutettua henkilökohtaisesti.
8. Esimerkki: KHO 22.11.1994 T 5732 Päätös ei koskenut virkasuhteessa olevaa valtuutettua henkilökohtaisesti, kun otettiin huomioon, että päätös koski yli sataa vakinaista viranhaltijaa.
9. Esimerkki: KHO 1984-II-27 Urheiluseuran puheenjohtaja ei ollut esteellinen kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kaupunginvaltuuston jäsenenä osallistumaan kaupungin urheiluhallin rakentamista ja rakennusurakkaa koskevan asian käsittelyyn lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.
10. Esimerkki: KHO 1986 II 33: Kunnanhallitus oli päättänyt tarjota kunnanviraston henkilöstölle ilmaisen päiväkahvin tai teen ilman kahvileipää. Kahviedun vähäisyyden vuoksi kunnanhallituksen jäsen, joka itse ja hänen vaimonsa työskentelivät kunnan virastossa, ei ollut esteellinen.

Lisää aiheesta

Mitä tarkoittaa luottamushenkilön arvokas käytös?... Jatkona Jussi Mikkosen edellisen blogin pohdinnoille mietin myös luottamushenkilötyön näkökulmasta käyttäytymisen ja toiminnan virallista puolta. Mihi...
Kunnalliset luottamushenkilöpäivät tarjoaa työkalu... Kesäkuussa 2017 valitut kuntien luottamushenkilöt ovat ehtineet totutella rooleihinsa nyt reilun puolen vuoden ajan. Luottamushenkilön roolin hoitamis...
Kuntalaki uudistuu – uuden luottamushenkilön... Kuntalakiuudistukselle on ollut useita tarpeita ja syitä kunnan toimintaympäristön muutosten, kuntahallinnon rakenteiden ja muun lainsäädännön muutost...
Halu ja into vaikuttaa vaatii myös sitkeyttä Uudet valtuutetut on kevään kuntavaaleissa valittu. On aika alkaa työ kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Moni on toreilla ja kujilla tavannut äänestäjiää...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This