Paras kunta Hollola

Kuntastrategia on valtuuston keskeisin väline vaikuttaa kunnan palveluihin ja tulevaisuuteen: miltä kunta näyttää ja tuntuu tänään ja tulevaisuudessa.

Kuntastrategian avulla kunta ottaa etukenon tulevaisuuteen: mitä tahdomme olla ja mihin suuntaan mennä. Kuntastrategia viitoittaa keskeiset toiminnan tavoitteet ja periaatteet. Tämä viitoitus ohjaa kunnan kaikkien toimielinten ja viranhaltijoiden tekemistä.

Kuntastrategia saattaa tuntua ja maistua jargonille: etäiselle ja pölyttyneelle. Se on kuitenkin elävä asiakirja, joka näkyy arjen ratkaisuissa monin tavoin; mistä säästetään, mihin panostetaan, mihin ongelmiin tartutaan.

Erityisen tärkeää strategiatyö on nyt murrosvaiheessa, kun kunta etsii soten jälkeistä uutta rooliaan ja toimintamallia. Muutos näkyy varmasti kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämisen painotuksissa.

Hollolan kuntastrategiatyö on loppusuoralla. Prosessi käynnistyi varaslähdöllä, jo ennen uuden valtuustotyön käynnistymistä, kuntalaiskyselyillä. Syyskuussa strategian valmisteluun kutsuttiin mukaan henkilöstö. Lokakuussa järjestettiin vaikuttamistilaisuus sidosryhmille alueaktiiveille, yrittäjille ja järjestöille. Helmikuussa pyydettiin kuntalaisilta uudelleen kommentteja strategialuonnokseen sekä erikseen lausuntoja eri tahoilta.

Viestintää tehtiin aktiivisesti tiedottamalla strategian valmistelun vaiheissa monikanavaisesti. Strategian ohjausryhmän jäsenet kirjoittivat yhteensä yhdeksän blogikirjoitusta. Viestinnässä käytettiin keskeisenä kanavana HollolaNyt -mobiiliyhteisöä.

Prosessin aikana on strategiaan valmisteluun osallistunut ja mukaan saatu palautteita lähes 800:lta taholta. Kumppanina lähes vuoden kestäneessä prosessissa on ollut Hallintoakatemia, joka sitkeästi on koonnut palautetta ja jalostanut sitä mukaan prosessiin, kiteyttänyt keskusteluja ja sparrannut ohjausryhmän työskentelyä. Tästä iso kiitos !

Strategian lopputuloksena on kiteytynyt visio: Juureva Hollola – Paras kunta. Juureva Hollola viittaa kuntaan, joka on ylpeä historiaperinnöstään, tukeutuu muutospyörteissä vakaaseen perustaan ja kykenee kurottelemaan kohti tulevaisuutta.

Keskeisenä arvona on vastuullisuus. Toimimme ennakoivasti, ratkaisukeskeisesti, avoimesti ja välittäen. Keskiössä on kuntalainen.

Kunnan uusi rooli, sen ymmärtäminen ja sen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet korostuvat keskeisesti strategiassa. Kuntalaisten hyvinvointi, terveyden edistäminen ja kunnan elinvoima kytkeytyvät vahvasti kirjattuihin tavoitteisiin työpaikkojen kasvusta, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisesta, hyvästä asuinympäristöstä, lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisesta ja hyvästä palvelukulttuurista.

Paras kunta Hollola tavoittelee parhaaksi maakunnan kunnaksi:
– yritysystävällisyydessä ja yritysalueissa,
– kumppanina eri toimijoille osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa,
– asumisessa
– asiakaspalvelussa ja lapsiperhepalveluissa

Tavoitteiden saavuttaminen on merkittävästi sidoksissa kunnan taloudellisiin voimavaroihin ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostuksia ja ponnisteluja, jatkuvaa oman tekemisen arviointia ja vuorovaikutuksen edelleen lisäämistä.

Tämän vuoden suurtapahtuman, Jukolan hengessä voi todeta, että olemme laatineet laajan kuulemisen pohjalta mahdollisimman hyvän kartan (strategian), jonka avulla suunnistamme. Rastit kirkastamme vuosittain. Tavoittelemme mahdollisimman hyvää menestystä: kuntalaisten hyvinvoinnin kasvua.

 

Kirjoittaja Päivi Rahkonen toimii Hollolan kunnanjohtajana.

 

Kuva: Petri Torvelainen

LUE MYÖS