Työn tekemisen tavat kehittyvät alituiseen ja myös kunnissa on suuremmissa määrin ryhdytty suosimaan tiimityötä. Parhaimmillaan erilaisilla näkökulmilla saavutetaan tuottavuuteen, työhyvinvointiin sekä asiakaskokemukseen positiivisesti vaikuttavia tuloksia.

Tiimityöhön liittyy myös paljon tekijöitä, jotka monimutkaistavat esimerkiksi esimiesten toimintaa, vastuiden ja roolien jakautumista sekä tiimien toiminnan arviointiin liittyviä kysymyksiä. Tiimityöskentelyä hyödynnettäessä tulee lisäksi huomioida tiimien organisointiin ja tiimityöntekijöiden asemaan liittyvät oikeudelliset erityispiirteet.

Koulutuspäivässä käsitellään tiimityön tuottavuutta, hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä tiimien johtamista kuntasektorilla. Näiden lisäksi sinulle esitellään käytännöistä ja esimerkeistä lähtien, miten lainsäädäntö ohjaa tiimityötä ja miten työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tiimissä määritetään. Koulutus tarjoaa sinulle käytännön johtamisen, työn ohjaamisen sekä toiminnan arvioimisen työkaluja.

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti esimiehille aloilla, joilla työskennellään pääasiallisesti tiimeissä tai tiimien kaltaisissa työyhteisöissä. Koulutuksen ensimmäisessä osiossa paneudutaan tiimityöskentelyn oikeudellisiin kysymyksiin ja toisessa osiossa keskitytään tiimien johtamiseen sekä työhyvinvointiin.

Kouluttajina toimivat Liisa Reunamäki ja Katariina Sorvanto:

Liisa Reunamäki on työoikeuteen perehtynyt oikeustieteen maisteri, joka työskentelee lakimiehenä asianajotoimistossa ja on kiinnostunut laaja-alaisesti tiimien toiminnasta. Liisa tekee tutkimusta projektitiimien oikeudellisesta asemasta ja on syventynyt tiimien toimintaan myös johtamisen sekä pedagogiikan näkökulmista orkesterimuusikon ja ammattivalmentajan tehtävissä toimiessaan.

Katariina Sorvanto on lakimies ja yrittäjä, joka on tutustunut laajasti johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että käytännössä – myös itse esimiehenä työskennellen. Koulutustehtävien lisäksi Katariina konsultoi asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä. Vapaa-ajallaan Katariina tutkii työhyvinvointia itseohjautuvissa tiimeissä ja hoitaa kunnallisia luottamustoimia.

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä 23.4.2020 mennessä.

OHJELMA

9.30 Ohjelma alkaa, Liisa Reunamäki

Tiimi oikeudellisena ilmiönä

 • Tiimityöskentely juridisena järjestelynä
 • Ongelmatilanteet ja sudenkuopat

Vastuut tiimityössä

 • Esimiehen asema ja vastuu tiimityössä
 • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet tiimityössä

Tiimityöskentely ja työehtosopimukset

 • Mitä tiimityöskentelystä määrätään työehtosopimuksista?
 • Työsuhteen keskeisten ehtojen määrittäminen tiimityössä työehtosopimusten mukaan

12.00 Lounastauko

13.00 Ohjelma jatkuu, Katariina Sorvanto

Tiimityöskentelyn pullonkaulat

 • Mistä tunnistaa hyvän tiimipelaajan?
 • Esimiehen rooli osana tiimiä

Töiden, tehtävien ja osaamisen jakaminen tiimissä

 • Yksilöiden vahvuuksien tunnistaminen?
 • Tiimin tuottavuuden mittaaminen

Työhyvinvointi osaksi tiimien arkea

 • Työkavereista asiantuntijatiimiksi
 • Hyvinvoivan tiimin kriteerit

15.30 Koulutus päättyy

Koulutus järjestetään vain etäkoulutuksena.

Hinta: 220 € /  osallistuja (+ alv. 24%).

Koulutuksen voi peruuttaa kuluitta 23.4.2020 asti. Tarkemmat peruutusehdot löytyvät täältä.

Koulutus vahvistetaan toteutuvaksi sähköpostilla viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

Lauri Vähätalo

Pin It on Pinterest

Share This