Strategisesta johtamisesta on puhuttu paljon. Olen pohtinut myös strategista ajattelua. Siinä asiat seuraavat loogisesti toisiaan ja syy-seuraussuhteet on selkeästi näkyvillä.

Strateginen ajattelu edellyttää, että osataan riittävästi nähdä asioita ja niiden merkitys menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Entistä enemmän tulisi pysähtyä miettimään, miten ja miksi tähän on tultu. Mikä on johtanut tilanteeseen ja miten korjata ongelmia ja vahvistaa hyviä puolia. Mitkä menneisyyden ratkaisut ovat johtaneet tähän? Menneisyyden virheitä ja valintoja olisi entistä enemmän opittava käsittelemään rakentavasti. Meilläkin on tehty virheitä. Virheet ovat johtuneet siitä, että toimimme silloisen tiedon varassa. Näin pienessä organisaatiossa niiden korjaaminen ja käsittely on helpompaa. Kuntamaailma on niin laaja ja hajanainen, että yhteisymmärryksen löytäminen vaatii isompia ponnisteluja. Kuitenkin nykytilanteen realistinen arvio on strategisen ajattelun ydin.

Reagointi liian myöhään ja pelkästään akuutteihin ongelmiin viime tingassa tai pahimmillaan liian myöhään ei ole ennakoivaa strategista kunnan johtamista.  Päätöksenteko on pahimmillaan yksittäisiä päätöksiä ja tekoja vailla tarinaa ja strategiasta johdettua kokonaisnäkemystä. Onneksi strategiakeskustelut on otettu tällä valtuustokaudella tosissaan. Lähdetään uudenlaiseen johtamiseen ja toimintaan sielläkin, missä se ei vielä ole ollut voimissaan. Meillä on paljon hyviä esimerkkikuntia ympärillämme. Nykyistä strategiakeskustelua on muutenkin ilo seurata, sillä kuntalaisetkin ovat monin paikoin lähteneet siihen mukaan. Kysehän on yhteisestä elinympäristön rakentamisesta.

Mennään siis kohti uutta kuntaa nähden vanhan kunnan ja historian. Kävimme tästä keskustelua sanan ”juurevuus” ympärillä (sana, mikä herättää ensinnä konsulttislangi-vastarinnan…) Joku näkee sen maahan takertumisena ja tavoitteen oksissa, toinen näkee sen historian ja perinteiden kunnioittamisena. Todellisuus kuitenkin osoittaa, että menneisyyden ratkaisut vaikuttavat vielä pitkään. Niistä voi kuitenkin tarpeen mukaan päästä yli. Se, jos mikä on meistä itsestämme kiinni!

Sören Kierkegaard tiivisti tämän jo aikanaan: ”Elämän voi ymmärtää vain taaksepäin ja kuitenkin sitä on elettävä eteenpäin.”

Lisää aiheesta

Tulevaisuuden kunnan rakentaminen on käynnistynyt Blogissa vierailee Riku Siren, kuntakehittäjä ja yhteistyökumppanimmeSyvempi keskustelu tulevaisuuden kunnan toimintamallista ja ylipäänsä olemuksesta...
Luonnonkauniit ja yrittäjämyönteiset kunnat Yleinen kysymys kuntalakikoulutuksissani on viime aikoina ollut, että mihin me tarvitsemme kuntastrategiaa, kun meillä on talousarvio ja -suunnitelma?...
Itsehallinto = itseisarvo? Joskus en olisi uskonut, että ikinä voin sanoa näin, mutta en täysin ymmärrä miten tämmöinen ratkaisu on voitu tehdä kuntien itsehallinnon kustannukse...
Johda kuntaa sopivalla organisaatiolla – muu... Onko teillä tarvetta johtamisjärjestelmän uudistukseen tai kehittämiseen? Kunnan johtaminen muuttuu ja koko ajan enemmän merkitystä on johtamisen ...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This