Strategisesta johtamisesta on puhuttu paljon. Olen pohtinut myös strategista ajattelua. Siinä asiat seuraavat loogisesti toisiaan ja syy-seuraussuhteet on selkeästi näkyvillä.

Strateginen ajattelu edellyttää, että osataan riittävästi nähdä asioita ja niiden merkitys menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Entistä enemmän tulisi pysähtyä miettimään, miten ja miksi tähän on tultu. Mikä on johtanut tilanteeseen ja miten korjata ongelmia ja vahvistaa hyviä puolia. Mitkä menneisyyden ratkaisut ovat johtaneet tähän? Menneisyyden virheitä ja valintoja olisi entistä enemmän opittava käsittelemään rakentavasti. Meilläkin on tehty virheitä. Virheet ovat johtuneet siitä, että toimimme silloisen tiedon varassa. Näin pienessä organisaatiossa niiden korjaaminen ja käsittely on helpompaa. Kuntamaailma on niin laaja ja hajanainen, että yhteisymmärryksen löytäminen vaatii isompia ponnisteluja. Kuitenkin nykytilanteen realistinen arvio on strategisen ajattelun ydin.

Reagointi liian myöhään ja pelkästään akuutteihin ongelmiin viime tingassa tai pahimmillaan liian myöhään ei ole ennakoivaa strategista kunnan johtamista.  Päätöksenteko on pahimmillaan yksittäisiä päätöksiä ja tekoja vailla tarinaa ja strategiasta johdettua kokonaisnäkemystä. Onneksi strategiakeskustelut on otettu tällä valtuustokaudella tosissaan. Lähdetään uudenlaiseen johtamiseen ja toimintaan sielläkin, missä se ei vielä ole ollut voimissaan. Meillä on paljon hyviä esimerkkikuntia ympärillämme. Nykyistä strategiakeskustelua on muutenkin ilo seurata, sillä kuntalaisetkin ovat monin paikoin lähteneet siihen mukaan. Kysehän on yhteisestä elinympäristön rakentamisesta.

Mennään siis kohti uutta kuntaa nähden vanhan kunnan ja historian. Kävimme tästä keskustelua sanan ”juurevuus” ympärillä (sana, mikä herättää ensinnä konsulttislangi-vastarinnan…) Joku näkee sen maahan takertumisena ja tavoitteen oksissa, toinen näkee sen historian ja perinteiden kunnioittamisena. Todellisuus kuitenkin osoittaa, että menneisyyden ratkaisut vaikuttavat vielä pitkään. Niistä voi kuitenkin tarpeen mukaan päästä yli. Se, jos mikä on meistä itsestämme kiinni!

Sören Kierkegaard tiivisti tämän jo aikanaan: ”Elämän voi ymmärtää vain taaksepäin ja kuitenkin sitä on elettävä eteenpäin.”

Lisää aiheesta

Uusi kuntastrategia ja kunnan johtaminen Uuden kuntalain mukainen uusi kuntastrategia on valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa.  Nyt uusi kuntastrategia ja kuntastra...
Ihan aina ei kannata kuunnella neuvoa… “Hevonen on täällä jäädäkseen, mutta auto vain ylellisyys ja muotioikku.”Michigan Savings Bankin toimitusjohtaja kehotti Henry Fordin lakimiestä olema...
Tulevaisuuden kunnan rakentaminen on käynnistynyt Blogissa vierailee Riku Siren, kuntakehittäjä ja yhteistyökumppanimmeSyvempi keskustelu tulevaisuuden kunnan toimintamallista ja ylipäänsä olemuksesta...
Kuntastrategioiden ruuhkavuoden iloinen yllätys Kuntastrategioiden ruuhkavuosi päättyi juuri. Tuntuma on sellainen, että osallistaminen nousi valtavirraksi suunnitteluprosesseissa. Asukkaat (jopa ko...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This