Alkusyksyn palautekoonti

Syksy on jo pitkällä ja Hallintoakatemian koulutukset pyörivät täyttä vauhtia! Elo-syyskuun aikana olemme järjestäneet yhteensä yli 40 webinaaria, joten nyt olisi sopiva aika jakaa osallistujilta saatujamme palautteita. Me Hallintoakatemiassa käymme säännöllisesti läpi kaikki eri kanavien kautta tulleet palautteet.

Sekä palautteen saaminen että sen antaminen on vuorovaikutteisessa työympäristössä tärkeää. Henkilökohtaisen palautteen antaminen auttaa osallistujaa vastamaan itselleen ja arvioimaan, kuinka hyvin saatu palvelu on vastannut hänen asettamiansa odotuksia, mitä hän on oppinut ja mitä jäänyt tällä kertaa kaipaamaan. Toisaalta palautteen saaminen selkeyttää missä järjestäjä onnistui ja mitä tulisi vielä kehittää. Näin palautteen avulla osallistujat, palvelujen käyttäjät itse päättävät heille tarjottujen palveluiden laadusta ja mitä todennäköisemmin vaikuttavat toiminnan kehitykseen.

Syksyn alusta saakka olemme saaneet paljon sekä positiivista palautetta että rakentavampaa kritiikkiä. Palautteissa useimmiten esille nousee koulutusaiheiden ajankohtaisuus ja käytännönläheisyys, kouluttajamme asiantuntijuus ja tekninen käyttäjäystävällisyys. Esimerkiksi, kysymykseen missä onnistuimme, webinaariosallistujat vastasivat näin:

”Aikaan sopivasti rajattu kokonaisuus, kouluttajan osaaminen tuli esiin pienissä nyansseissa ja sujuvassa esityksessä.”

”Selkeä ja konkreettinen esitys, hyviä chat-ksysymyksiä!”

”Oli hyvä, että oli sekä diat että tallenne. Pystyi katsomaan omassa tahdissa sopivana aikana ja palaamaan asiaan myöhemminkin.”

”Pidän luennoitsijoista, joilla on myös käytännön työ hallussa. Teillä on juuri semmoisia luennoitsijoita.”

”Kouluttaja oli loistava. Oman alansa asiantuntija, joka kertoi asiasta rauhallisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi käyttäen arkielämän esimerkkejä. Tätä aihetta olisi kuunnellut pidempääkin ja uskoisin, että kouluttajallakin olisi aihetta riittänyt. Kouluttajalla iso kiitos selkeäsanaisuudesta ja rauhallisesta esiintymisestä.”

Palautteissa tuli ilmi myös kehittämiskohteita, joita olemme käyneet läpi yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kouluttajien kanssa. Esimerkiksi, keskustelimme aiheista, aiheiden rajaamisesta ja käytännönläheisyydestä sekä lähipäiväkoulutuksien järjestämisetä.

”Oletin, että on enemmän esimerkkejä niistä päätöksistä, joita koulusihteeri tekee. Mikä laki koskee mitäkin päätöstä. Mihin pykälään tällä hetkellä kohdistuu yms.”

”Koulutus oli ehkä liian tiivis, aika oli niin lyhyt.”

”Läsnäolo-koulutuksetkin olisivat kivoja mutta niihin ei valitettavasti ole mahdollisuutta osallistua.”

Saatujen palautteiden perusteella osaamme myös paremmin kehittää toimintaamme juuri osallistujien toivomalla tavalla. Kiitämme kaikkia palautetta antaneita ja otamme jatkossakin kehittämisideoita vastaan!

Anastasiia Antokhina – Hallinnon harjoittelija

LUE MYÖS