Asiantuntijasta hyväksi kouluttajaksi!

Esityksen suunnittelu jää monesti viime tippaan. Sinällään esitystä ei kannata edes suunnitella liian aikaisin, sillä kannattaa ensin olla varma, että tilaisuus toteutuu ja toiseksi nähdä tilaisuuden osallistujat. Lisäksi asiat ovat paremmin mielessä, kun niitä on vasta valmisteltu ennen esitystä. Pitäisi kuitenkin välttää kiusausta, että ottaa saman diapaketin, minkä on pitänyt jo moneen kertaan ja päättää pitää taas kerran saman esityksen. Samat ihmiset saattavat käydä koulutuksissa vuodesta toiseen ja ovat voineet jo muutamaan kertaan nähdä diat sinun ja ehkä jonkun muunkin pitämänä.
Valmiiden ja hyvin laadittujen materiaalien käyttäminen on aina järkevää. Siitä huolimatta esitys pitäisi joka kerta miettiä juuri sen kohderyhmän näkökulmasta sekä koulutuksen pitotavan (onko kyseessä esim. lähi- tai etäkoulutus) näkökulmasta. Koulutusohjelman sisältö ja rakenne varmasti vaihtuvat toisinaan, vaikka aihe pysyisi samana ja koko ajan tulee lisää uusia esimerkkejä ja tulkintoja. Tämän vuoksi on aina syytä käydä tarkkaan materiaali läpi ja valmistautua huolella. Esitystä kannattaa miettiä myös siitä näkökulmasta, että ihmiset käyttävät aikaansa ja maksavat koulutuksesta, joten heidän on saatava ajalleen ja rahalleen vastinetta. Laadun tulee olla myös valmistautumisessa etusijalla. Juttelin erään kouluttajan kanssa, jonka organisaatiossa käytettiin yhteistä materiaalia. Hän kertoi, että joskus kun ei ehdi valmistautumaan ja käyttää jonkun muun laatimia materiaaleja, koulutustilanteessa tulee paniikki, kun ei tiedä/muista, mitä dioissa on haluttu kertoa. Kokeneelle puhujalle ja kouluttajalle ei ole ongelma saada puhuttua tällaisista dioista, mutta uudemmalla voi käydä huonommin.
Osallistujiin on syytä tutustua useankin eri asian vuoksi. On esimerkiksi oleellista valita juuri kohderyhmälle sopiva puhetapa. Sain aikanaan syntymään pienen tappelun, kun sanoin, että kunnanjohtajalla on pienet palkat (verrattuna moniin muihin johtotason tehtäviin). Kohderyhmän silmissä asia ei ollut näin ja olen oppinut vähitellen valitsemaan sanojani tarkemmin. Samoin osallistujien aiemmalla kokemuksella, taustaorganisaation koolla, osallistujan ammatillisella asemalla, pohjakoulutuksella jne. on merkitystä. Asiat pitää aina kyetä esittämään osallistujien kielellä, tavalla ja valita osallistujia kiinnostava näkökulma. Jos pohdin itseäni kuulijana, niin pahin mitä kouluttaja voi tehdä, on holhoava asenne ja itsestäänselvyyksistä kertominen. Koulutuksiin ei välttämättä osallistuta siksi, ettei tiedä asiasta mitään, vaan siksi, että haluaa kuulla, mitä ajankohtaista on meneillään. Jos otsikkona on vaikka ”kuntamaailman ajankohtaiset”, kouluttaja ei voi lähteä liikkeelle siitä, miten kunta toimii.
Kouluttajan on hyvä perehtyä itse myös riittävästi kouluttamansa asian ja alan käytäntöihin, erityisesti asiantuntijakouluttaja voi välillä tuoda koulutuksiin reaalimaailmalle vieraita ajatuksia. Itse aloitin ensin asiantuntijana ja vasta sitten tekijänä. Huomasin hyvin nopeasti, että ”helpommin sanottu kuin tehty” ei ole pelkkä vanha kansanviisaus, vaan totuus. Laki voi vaatia jotain, mutta kenelläkään meistä ei esimerkiksi ole aikaa tehdä päällekkäistä työtä tai istua tutkimassa joka ikistä paperia jokaisen pykälän näkökulmasta. Pitää löytää käytännöllisempiä keinoja. Sen jälkeen olen alkanut etsiä hyvin erilaisia näkökulmia ja enemmän käytännön tapoja koulutuksiini pykälien rinnalle.
Asiantuntijasta tulee kouluttaja vasta, kun hän miettii koulutustilaisuutta osallistujien ja koulutuksen näkökulmasta. Kouluttajan ote on kokonaisvaltainen asiaan keskittyminen, asiantuntija käy kertomassa faktat. Jos asiantuntijoille näyttäisi heidän saamansa koulutuspalautteet sellaisenaan, moni heistä voisi hämmästyä. Niin suuri ero on kouluttajien saamalla palautteella suhteessa asiantuntijoihin. Aina on muistettava tietysti asian toinenkin puoli, että pelkkä hyvä ja kiinnostava esitys ei riitä, on oltava myös sanottavaa.
Aina ei kuitenkaan voi miellyttää kaikkia ja myös kuulijat mieltävät tilanteet eri tavoin. Alla samasta koulutuksesta saamaani palautetta:
Todella hyvä koulutus. Täyttä asiaa molemmat koulutuspäivät. Vaikka osin monimutkaisia asioita, kouluttaja osasi selkeästi ja käytännönläheisestikin kertoa ja avata ne. Esimerkit ovat aina tärkeitä!
Esimerkkejä (oikeustapauksia) voisi käyttää hieman enemmän luentomaisuutta piristämään.
Hyviä juttuja oikeustapauksista ne piristää…. 🙂

LUE MYÖS