Monesti pohditaan sitä, milloin asiaa on valmisteltu ja selvitetty riittävästi. Hallintolain mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Tässä webinaarissa käsitellään hyvää valmistelua riittävän ja laadukkaan selvittämisen näkökulmasta. Esittelijän vastuusta puhutaan paljon,...

lue lisää