Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti 21.4.2020, etäkoulutus

Toimielimen sihteerin perehdytyspaketti kuuluu Hallintoakatemian perehdytyspakettikoulutuksiin. Perehdytyspäivässä käsitellään toimielimen sihteerin työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Käymme läpi tyypillisimpiä ratkaisuja erilaisissa...
Lukion uusi OPS – arviointi 24.4. 2020, etäkoulutus

Lukion uusi OPS – arviointi 24.4. 2020, etäkoulutus

Lukion uuden OPS:n käyttöönottoa valmistellaan paikallisesti. Tämän koulutuspäivän tavoitteena on syventää opettajien arviointitietoja ja taitoja ts. sellaista arviointiosaamista, joita opettajat tarvitsevat omassa työssään. Tavoitteena on myös kehittää oppilaitoksen...

Kuntien tiimityöskentelypäivä 7.5.2020 klo 9-16 etäkoulutus

Työn tekemisen tavat kehittyvät alituiseen ja myös kunnissa on suuremmissa määrin ryhdytty suosimaan tiimityötä. Parhaimmillaan erilaisilla näkökulmilla saavutetaan tuottavuuteen, työhyvinvointiin sekä asiakaskokemukseen positiivisesti vaikuttavia tuloksia....

Kielipoliisin pöytäkirjapäivä 12.5.2020, etäkoulutus

Nyt parannetaan esityslistojen ja pöytäkirjojen ymmärrettävyyttä! Kielipoliisi Riitta Suominen perehtyi väitöskirjaa laatiessaan laajasti kuntien teksteihin ja virkatekstien kehittämiseen. Päätöstekstien tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöisiä. Kuntien...

Arkistoasioiden perehdytyspaketti 14.5.2020, etäkoulutus

Arkistoasioiden perehdytyspaketti kuuluu Hallintoakatemian perehdytykoulutuksiin. Tässä koulutuksessa käsitellään kunnan arkistointiin liittyviä olennaisimpia kysymyksiä perusteista lähtien. Koulutuksessa pohditaan muun muassa toimintaa ohjaavien asiakirjojen...

Pin It on Pinterest