Dataskydd i det dagliga arbetet – Hur blir din arbetsplats mer personuppgiftsmedveten? 5.11.2020 kl 13-15

Vi går igenom dataskyddsfrågor utgående från ett praktiskt förhållningssätt. Målet med kursen är att deltagarna ska bli mer uppmärksamma på dataskydds- och personuppgiftsfrågor i sitt dagliga arbete. Vi fokuserar inte enbart på register och teknik utan också på dataskyddets betydelse i den fysiska arbetsmiljön.

Kursen passar alla branscher och är uppbyggd kring exempel från verkliga situationer i kommunernas vardag. 

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg.

 Program

13.00 Kursen börjar

Grundfakta om personuppgifter och dataskydd  

– Vad är en personuppgift?

– Vad innebär dataskydd? 

Registeringsansvarigas roll och ansvar

Dataskydd i praktiken

– Praktiska exempel från situationer i vardagslivet. Vi funderar tillsammans hur man kan bli mer dataskyddsmedveten i sitt arbete. 

Dataskydd som en del av organisationens vardag

– Vad behöver kommunen ha för strukturer för att hantera dataskyddsfrågor? 

– Hur kan man bygga upp en funktionsduglig dataskyddsorganisation?  

 15.00 Kursen avslutas

Anmäl dig här

LUE MYÖS

Näkyykö valoa?

Näkyykö valoa?

Ensimmäinen huoli on korona, toinen huoli on korona, kolmas huoli on korona! Tältä tuntuu ja tältä kuulostaa arki tänä...

lue lisää