Dataskydd i det dagliga arbetet – Hur blir din arbetsplats mer personuppgiftsmedveten? 5.11.2020 kl 13-15

Vi går igenom dataskyddsfrågor utgående från ett praktiskt förhållningssätt. Målet med kursen är att deltagarna ska bli mer uppmärksamma på dataskydds- och personuppgiftsfrågor i sitt dagliga arbete. Vi fokuserar inte enbart på register och teknik utan också på dataskyddets betydelse i den fysiska arbetsmiljön.

Kursen passar alla branscher och är uppbyggd kring exempel från verkliga situationer i kommunernas vardag. 

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg.

 Program

13.00 Kursen börjar

Grundfakta om personuppgifter och dataskydd  

– Vad är en personuppgift?

– Vad innebär dataskydd? 

Registeringsansvarigas roll och ansvar

Dataskydd i praktiken

– Praktiska exempel från situationer i vardagslivet. Vi funderar tillsammans hur man kan bli mer dataskyddsmedveten i sitt arbete. 

Dataskydd som en del av organisationens vardag

– Vad behöver kommunen ha för strukturer för att hantera dataskyddsfrågor? 

– Hur kan man bygga upp en funktionsduglig dataskyddsorganisation?  

 15.00 Kursen avslutas

Anmäl dig här

LUE MYÖS