Dataskydd i det dagliga arbetet – hur blir din arbetsplats mer personuppgiftsmedveten? 13.8.2020 kl 13-15

Vi går igenom dataskyddsfrågor utgående från ett praktiskt förhållningssätt. Målet med kursen är att deltagarna ska bli mer uppmärksamma på dataskydds- och personuppgiftsfrågor i sitt dagliga arbete. Vi fokuserar inte enbart på register och teknik utan också på dataskyddets betydelse i den fysiska arbetsmiljön.

Kursen passar alla branscher och är uppbyggd kring exempel från verkliga situationer i kommunernas vardag. 

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg, som har över 15 års erfarenhet av kommunförvaltning och som fungerat som mötessekreterare i fullmäktige, kommunstyrelse och flera olika nämnder. 

 Program

13.00 Kursen börjar

Grundfakta om personuppgifter och dataskydd  

– Vad är en personuppgift?

– Vad innebär dataskydd? 

Registeringsansvarigas roll och ansvar

Dataskydd i praktiken

– Praktiska exempel från situationer i vardagslivet. Vi funderar tillsammans hur man kan bli mer dataskyddsmedveten i sitt arbete. 

Dataskydd som en del av organisationens vardag

– Vad behöver kommunen ha för strukturer för att hantera dataskyddsfrågor? 

– Hur kan man bygga upp en funktionsduglig dataskyddsorganisation?  

 15.00 Kursen avslutas

Kursen förverkligas som distansutbildning och du kan delta varifrån som helst där det finns en nätanslutning. Vi skickar en länk på e-post till dem som anmält sig till kursen. Via länken kommer du till
kursen som du kan följa med via video. För att delta behövs endast en fungerande nätanslutning.

KURSENS PRIS
155 euro + (moms 24%)/deltagare

Anmäl dig här. 

GRUPPRABATT
Grupprabatt på basen av antalet deltagare:
5-7, pris 650 euro (+ moms 24 %)
8-10, pris 950 euro (+ moms 24 %)
11-14, pris 1100 euro (+ moms 24 %)
15-19, pris on 1250 euro (+ moms 24 %)
20-29, pris 1400 euro (+ moms 24 %)
30-39, pris 1600 euro (+ moms 24 %)
40-49, pris 1800 euro (+ moms 24 %)
50-75, pris 2000 euro (+ moms 24%)
76-100, pris 2800 euro (+ moms 24%)

Frågor? Kontakta: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

LUE MYÖS