On kiinnostavaa seurata ensimmäisten uusia strategioitansa julkaisevien tai hyväksyneiden kuntien tulkintoja siitä, mitä uudella kuntastrategialla tarkoitetaan. Kuntalain pykälää uudesta kuntastrategiasta voidaan perustellusti tulkita ja lukea eri tavoin. Jotkut tulkinnat pitävät pykälää väljänä ohjauksena ja jopa huonona esityksenä, kun kunnat ohjataan ottamaan strategiassaan kantaa tiettyihin asioihin. Jotkut strategiat puolestaan on rakennettu kuntalaissa mainittujen teemojen ympärille.

Jos asiaa miettii strategialla johtamisen näkökulmasta ja kunnan kehittämisen näkökulmasta, kysymys varmasti on monitahoisempi. Strategia, missä otamme pykälän velvoittamana kantaa yhdentekevään asiaan ei muutu johtamisen välineeksi. Itse kuitenkin luottaisin lainsäätäjään sen verran, että lakiin nostetut asiat ovat niitä, joihin hyvin johdettu ja hyvin tulevaisuuteen varautuva kunta ottaisi kantaa muutoinkin.

Puhun velvoittavuudesta, mutta kuntastrategian kohdalla siitäkin voidaan olla eri mieltä.Kuntastrategian velvoittavuuden on tarkoitus olla luonteeltaan poliittista ja toiminnallista eli se ohjaa päätösvalmistelua ja päätöksentekoa. Toivoisin, että strategialla johtaminen helpottaisi myös viranhaltijan ja luottamushenkilön välisen työnjaon selkiyttämistä. Kuntastrategia ei perinteisessä mielessä ole oikeudellisesti sitova tai valituskelpoinen. Kuntastrategiaan pohjautuvat yksittäistä asiaa koskevat päätökset tehdään kunnissa erikseen. Strategialle syntyy kuitenkin välillisesti oikeudellista sitovuutta kunnan vuosittaisen talousarviopäätöksen yhteydessä. Talousarviossa päätettyjen tavoitteiden ja määrärahojen tulee perustua kuntastrategiaan. Valtuuston päätös talousarvion hyväksymisestä on päätös, josta voidaan tehdä kunnallisvalitus.

Pitkälti strategian vakuuttavuus ja käytännön toteuttaminen onkin kiinni siitä, miten vakavasti suhtaudumme ulkoapäin tulevaan pakkoon laatia tietyn muotoinen strategia ja miten vakavasti suhtaudumme sen mutkan takaa haettuun velvoittavuuteen. Nykytilanteessa voisi toivoa, että vakavasti!

Lisää aiheesta

Kunnan elinvoimaa rakentamaan Näinä päivinä selviää, toteutuuko sote-uudistus. Siinä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen aiotaan siirtää kunnilta 18 maakunnalle. Uudistu...
Lisääntyykö avoimuus kunnassa … ? Julkishallinnon toiminnan on jo edellytettykin olevan avointa ja julkisuusperiaatteen mukaisesti toimivaa. Nyt uudessa kuntalaissa lähdetään korostama...
Ihailevaa puhetta rakenteista Luin juuri siitä, miten rakenteiden sijaan pitäisi puhua sisällöistä. Hallintoihmisenä näen asian niin, että vasta sitten kun meillä on toimivat raken...
Tulevaisuuden kunnan rakentaminen on käynnistynyt Blogissa vierailee Riku Siren, kuntakehittäjä ja yhteistyökumppanimmeSyvempi keskustelu tulevaisuuden kunnan toimintamallista ja ylipäänsä olemuksesta...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This