Esteellisyysepäilyn ei ole tarkoitus olla syytös

On välillä mielenkiintoista huomata, kuinka pitää itsestäänselvyytenä joitakin asioita, jotka eivät sitä ole. Kun on katsonut maailmaa tietystä näkökulmasta; julkishallintoa opiskelleena ja sen parissa koko (työ)elämänsä työskennelleenä ja vielä ison osan vapaa-aikaakin luottamustehtävissä käyttäneenä, hallintoasiat on hyväksynyt ja niihin tottunut. Viimeaikainen keskustelu esteellisyydestä, sen merkityksestä ja syntymisestä tuntui aluksi oudolta. ”Sehän sanotaan ihan selvästi laissa”. Mutta ehkä se ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen asia, pitää välillä astua itsensä ulkopuolelle katsomaan asioita.

 Muutama asia esteellisyydessä kuitenkin on selvää. Hallinnon tavoitteisiin kuulumattomat tai päätöksenteolle vieraat perusteet eivät saa vaikuttaa asian käsittelyyn.  Esteellisyyssäännöksillä turvataan liian läheiset yhteydet asian käsittelijän ja asianosaisten/asian välillä sekä poistetaan eturistiriita yleisen edun ja asian käsittelijän edun välillä. Julkista tehtävää hoitavat tekevät päätöksiä muiden rahoilla, yhteisillä verorahoilla. Tällöin myös rahoittajilla eli jokaisella veroja maksavalla tai ”yhteiskuntasopimuksessa” muutoin mukana olevalla on oikeus valvoa, miten rahoja käytetään. Tässä ei ole mitään henkilökohtaista tai loukkaavaa. Valvonnan alla on päättäjät ja palvelussuhteiset toimistosihteeristä tai kunnan lautakunnan jäsenestä pääministeriin.

 Esteellisyys syntyy, kun puolueettomuus vaarantuu yksittäisen asian käsittelyssä. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen. Vaikka esteellisyys ei aina välttämättä vaikuttaisi tai edes voisi vaikuttaa, on yleisen luottamuksen turvaamiseksi esteellisyystilanne otettava huomioon. Esteellisyysepäily ei siis tarkoita sitä, että joku tosiasiallisesti olisi rikkonut jotakin tai saanut hyötyjä. Esteellisyysepäily tarkoittaa sitä, että hänen asemassaan oleva henkilö olisi voinut niin halutessaan toimia puolueellisesti. Pelkkä epäily tai mahdollisuus riittää. Epäilyä ei kuitenkaan voi heittää tyhjästä, vaan perusteen on aina löydyttävä laista. Meillä on hyvä hallintolaki, jossa selkeästi määritellään tällaiset tilanteet.

 Onneksi suurin osa kunnan toimijoista on hyvin perillä omista esteellisyyksistään ja uusi kuntalaki tuo meille vielä sidonnaisuusrekisterin tätä vahvistamaan. Uskaltaisin väittää, että kunnissa, joissa ihmistä lähimpänä olevat päätökset tehdään, nämä asiat ovat hanskassa. Toivotaan, että jatkossakin julkinen hallinto pysyy niin hyvänä kuin se Suomessa on ja on ollut.

 Ja mitä blogin otsikkoon tulee: myöskään esteellisyysväitettä ei pitäisi esittää tyhjästä ja jättää ilmaan leijumaan. Kaikilla on oikeus hyvään hallintoon, myös jokaisella, jonka esteellisyys on kyseenalaistettu.

LUE MYÖS