Esimiehet kokevat etäjohtamisen vaikeaksi

Pitämissäni koulutuksissa ja puheenvuoroissa olen useasti kuullut esimiehiltä etäjohtamisen olevan hankalaa. Harri Virolaisen väitöskirjassa todettiin, ettei se ole sen hankalampaa, mutta erilaista se on. Miksi esimiehet sitten kokevat etäjohtamisen vaikeaksi?

Kun työ muuttuu joustavammaksi – eikä ole enää niin merkitsevästi aikaan ja paikkaan sidottu – työ muuttuu kompleksisemmaksi ja esimies kokee helposti hallinnan menettämisen tunnetta. Hallinnan tunne on mitä ilmeisemmin paremmin koettavissa ihmisten ollessa fyysisesti esimiehen läheisyydessä. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että esimiehellä on ainakin kontrolli siihen, että hän näkee ihmisten olevan paikalla ja tekevän töitä.

Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että yhä useampi asiantuntija- ja toimistotyö on luonteeltaan sellaista, ettei työntekijästä varmuudella voi sanoa, tekeekö hän juuri nyt töitä vai hoitaa omia asioitaan verkossa. Myös työpaikalla voi helposti viettää aikaa tekemättä juuri mitään hyödyllistä. Ja erityisesti asiantuntijatyössä tunnusomaista on myös se, että ajattelua vaativaa työtä tapahtuu väistämättä myös vapaa-ajalla, jolloin ei varsinaisesti olla kirjautuneena työpaikalle.

 

Mistä hankaluus johtuu?

Seuraavassa yritän kiteyttää, miksi etäjohtaminen tuntuu vaikeammalta kuin lähijohtaminen. Etäjohtaja on etäällä työntekijöistä ja fyysinen etäisyys johdettavista aiheuttaa automaattisesti vuorovaikutuksen vähenemistä. Suurin osa vapaamuotoisesta keskustelusta, eli ns. käytävä- ja kahvipöytäkeskustelut, jää pois. Esimieheen ja työkavereihin otetaan yhteyttä vain asiasta. Tutkimusten mukaan vuorovaikutuksen väheneminen aiheuttaa yhteisöllisyyden murenemista. Eli yhteenkuulumisen tunne heikkenee ja työntekijän tunne siitä, että on osa jotakin kokonaisuutta vähenee.

Työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunne alkaa siis vähentyä ja syntyy ehkä kokemuksia sosiaalisen tuen puutteesta. Sosiaalinen tuki on esimieheltä ja työkavereilta saatavaa henkistä tukea, arvostusta, välittämistä, luottamusta, kuuntelua sekä palautteen ja neuvojen saamista. Kun työntekijä ei koe olevansa osa työyhteisöä, vähenee vuorovaikutus entisestään. Kynnys ottaa pienissä asioissa yhteyttä esimieheen tai kollegoihin kasvaa. Moni asia tuntuu helposti liian vähäpätöiseltä, että viitsisi tarttua puhelimeen tai sopia videopalaverin. Vähäisemmän vuorovaikutuksen takia johtaminen on hankalampaa, yhteistyö kärsii ja mahdollisesti tulokset heikkenevät.

 

etäjohtaminen ja vuorovaikutus
Miksi etäjohtaminen tuntuu hankalalta ja mistä se johtuu

 

Tekniikkaan ja osaamiseen panostettava

Monet esimiehistä kokevat yhteydenpidon erilaisten välineiden kautta vaikeaksi ja siksi halutaan tavata mahdollisimman usein kasvotusten. Toki niin sanotut live-palaverit ja tapaamiset ovat tärkeitä, mutta erilaiset välineet tarjoavat hyvän mahdollisuuden sekä esimiehen ja työntekijän että tiimin tai työyhteisön välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja monipuolistamiseen.

Tämä edellyttää panostamista teknisten välineiden käyttöön. Perinteinen sähköposti yhtenä johtamisen työkaluna ei riitä. Suositeltavampaa on tarttua useammin puhelimeen sekä yhdistää lisäksi työstä ja toimintaympäristöstä riippuen sisäistä sosiaalista mediaa, videokokouksia, pikaviestimiä sekä muita virtuaalisen yhteistyön mahdollistavia työkaluja. Tärkeää on käydä keskustelua yhdessä siitä, mihin kutakin välinettä on suositeltavaa käyttää ja myös osaamista valittujen välineiden käyttöön on kehitettävä. Ei voida olettaa, että esimiehet automaattisesti osaavat ottaa uuden välineet käyttöön ja keksivät miten niitä kannattaa hyödyntää.

Erilaiset odotukset haastavat esimiehen

Käytännössä esimiestyölle asettaa haasteita myös se, että esimiehellä itsellään saattaa olla yhteydenpidosta jokin käsitys ja jokaisella työntekijällä omanlaisiaan odotuksia. Sopivan tasapainon löytyminen näiden erilaisten odotusten välillä on tärkeää. Siksi tarvitaan yhteistä keskustelua työn tekemisen tavoista, jotta osataan toimia mahdollisimman hyvin yhteen. Keskustelemalla löytyy yhteiset toimintatavat tai pelisäännöt, joiden mukaan yhdessä työskennellään. Keskustelun kautta ne myös sisäistetään ja hyväksytään paremmin sekä niistä luodaan yhteinen ymmärrys.

**

Ulla Vilkman
Kirjoittaja on Hallintoakatemian verkoston jäsen ja on kirjoittanut kirjan etäjohtamisesta. Osallistu Ullan pitämään videokoulutukseen aiheesta: Etäjohtaminen 23.3.2017 klo 15-16 – ilmoittaudu täältä. 

LUE MYÖS