HALLI-luottamushenkilön tietopankki

Mikä HALLI?

Uudet kunnanvaltuutetut aloittavan nelivuotiskautensa kesän vaalien jälkeen. On tärkeää, että heillä on tarvittavat tiedot voidakseen hoitaa luottamustehtäväänsä.

Hallintoakatemia ja SnellmanEDU ovat yhdistäneet osaamisensa ja tarjoavat kunnille kunnallisen luottamushenkilön tietopankki HALLIn. Verkko-oppimisympäristön muotoon tuotettu HALLI on luottamushenkilöiden käytössä koko valtuustokauden ajan ja sitä päivitetään ajankohtaisilla säädös- ja muilla materiaalipäivityksillä.

Luottamushenkilö tai kunnan viranhaltija voi käyttää HALLIa käsikirjana tai opiskella siellä olevia sisältöjä aikaan ja paikkaan sitomatta, omassa tahdissa. Osallistuja voi halutessaan suorittaa 5 op:n laajuisen Kunnallisen luottamushenkilön peruskurssin. Osallistujan on mahdollista myös testata osaamistansa tekemällä tehtäviä.

HALLI sisältää videotallenteita, Powerpoint-tietoiskuja, esimerkkejä, lähdevinkkejä ja niihin liittyviä harjoituksia. Harjoituksissa etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä. Sisällöt on tuotetu nykyaikaisesti visuaaliseen ja aktivoivaan muotoon hyödyntäen oppimisympäristön ominaisuuksia.

Tietopankin tuottavat ja sitä päivittävät Hallintoakatemian ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kurssin tutoreina ja ohjaajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel, Emma Andersson ja Henna Koskelainen Hallintoakatemiasta. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajana toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

HALLI-tietopankki avautuu elokuussa 2021! Tilaa tietopankki sivun alareunassa löytyvällä lomakkeella!

Hinta: 

80 € + alv. / valtuutettu / vuosi

Snellman-Instituutin jäsenkunnille ja Hallintoakatemian lisenssikunnille 50 € + alv. / valtuutettu / vuosi

 

Hyödynnä ennakkovaraajan etu!

Jos kunta varaa HALLI-tietopankin valtuustokaudeksi käyttöönsä 15.5.2021 mennessä, sen luottamushenkilöt saavat veloituksetta osallistua myös seuraaviin verkkokoulutuksiin:

Lisämaksusta järjestämme myös lähikoulutuksia kunnan omissa tiloissa tai räätälöityjä etäkoulutuksia. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: outi.savolainen(a)snellmanedu.fi / p. 044 7462846

Tietopankin sisältö:

  1. Miten kunta toimii ja mistä kunnassa voidaan päättää?
  2. Miten luottamustehtävässä toimitaan ja millä välineillä kuntaa johdetaan?
  3. Kunnan toiminnan julkisuus ja avoimuus – kääntöpuolena salassapito ja tietosuoja
  4. Kunnan talous
  5. Kunnan toimijoiden keskeiset tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko