Hallintoakatemian uudet koulutuspäälliköt Eija Väätäinen ja Pirjo Ala-Hemmilä aloittivat tänään työnsä Hallintoakatemissa perehdytyksen merkeissä.

Eija Väätäinen on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan suunnittelumaantiede ja täydentänyt työn ohessa opintojaan Lahden ammattikorkeakoulussa liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla, painopisteenä strateginen johtaminen ja henkilöstön kehittäminen. Eija Väätäinen opiskelee parhaillaan Itä-Suomen yliopistossa julkisoikeutta ja hän on valmistunut myös työnohjaajaksi Helsingin DIAKista.

Eijalta löytyy laajasti näkemystä ja ideoita siihen, mitä kuntien henkilöstöpuolen koulutuksissa tarvitaan tulevina vuosina. On upeaa lähteä yhdessä edistämään ja kehittämään kuntia jälleen hiukan suuremmalla porukalla.

Eija Väätäinen toteaa, että hyvin toteutetuilla henkilöstöhallinnon prosesseilla varmistetaan, että kuntastrategian tavoitteet saavutetaan ja osaamistarpeet turvataan kunnissa myös tulevaisuudessa. Oleellista on, että kaikki osapuolet organisaatiossa sitoutuvat henkilöstön kehittämiseen.

Eija lähtee työhönsä innolla ja kertoo, että ”Olen erittäin iloinen saadessani työskennellä jatkossa Hallintoakatemiassa, jossa pidetään tärkeänä hyvän hallinnon kehittämistä ja henkilöstöprosessien laatua.”

Eijan yhteystiedot:
eija.vaatainen@hallintoakatemia.fi
puh. 040 752 9717

 

Pirjo Ala-Hemmilä siirtyi Hallintoakatemiaan perinteisemmältä opetusalalta Hallintoakatemiaan. Pirjo kommentoikin muutosta: ”Kiehtovalla tavalla pitkä kokemukseni oppimisen ammattilaisena pääsee yhdistymään outoon rakkauteeni kuntahallintoa kohtaan. Kuntatyö on niin värikästä. Erittäin monialainen ammattilaisuus yhdistyy kaikenikäisten asiakkaiden kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Vuorovaikutustilanteet voivat vaihdella. Kokemukseni sekä kunnallisista virkatehtävistä että luottamushenkilöhallinnosta ovat opettaneet paljon ja monipuolistaneet kuvaa hyvästä hallinnosta. Jokainen haluaa tehdä työnsä hyvin. Kyllä on harmaaksi mielletty hallinto kaukana todellisuudesta!”

Pirjo tuli joukkoomme vahvistamaan pedagogista osaamistamme ja kehittämään ja ajattelemaan kanssamme koulutuksia uudesta näkökulmasta. Pirjon hallinnon ja opetuksen osaamisen yhdistelmä sopi erittäin hyvin kokonaisuuteemme. Myös suhtautuminen hyvään hallintoon ja rakentavaan päätöksentekoon oli valinnassamme tärkeä tekijä.

Viimeisimmäksi Pirjo on toiminut opintojen ohjaajana. Pirjo toteaakin, että ”Siinäkin oppimani pohjalta pääsen nyt suunnittelemaan ja muotoilemaan sinulle koulutuksia. Kyllä, kyllä: sinulle niitä mietin, sillä vaikka uskon joukkoälyynkin, niin kouluttautuminen on hyvin henkilökohtainen kokemus. Sinun tavoitteesi, aiempi osaamisesi ja koulutus kohtaavat. Minun tehtäväni on varmistaa, että koulutuksesta lähtee uusin, kehitetty versiosi. Kesän aikana kypsytän alkusyksyn tarjonnan nauttimista vaille valmiiksi. Voisimme tehdä sellaisen työnjaon, että kesällä sinä olet tyytyväinen itseesi ja nautit kesän pehmentämistä asiakas- tai työkaverikontakteista ja minä virittelen syksyn alkuun terävät koulutusshotit ja suurempiin kokonaisuuksiin virkistävät cocktailit. Laita koulutustoiveita tulemaan vaikka heti!”


Pirjon yhteystiedot:
pirjo.ala-hemmila@hallintoakatemia.fi
puh. 040 752 9719

Hallintoakatemia

Pin It on Pinterest

Share This