Hallintoakatemian verkostoesittelyt: Marita Lehikoinen

Marita Lehikoinen, intohimoinen johdon ja työyhteisöjen valmentaja, coach, fasilitaattori ja kehittäjä. Marita luotsaa organisaatioita läpi muutostuskan, auttaa resurssien allokoinnissa, oivalluttaa johtoa johtamaan tilanteiden vaatimalla tavalla ja rohkeasti kokeilemaan erilaisia tapoja menestyä.

Tuo yllä oleva kappale kuvaa hyvin asennettani työhön ja tekemiseen. Intohimo kehittää, rakentaa ja parantaa suomalaista johtamista ja suomalaista työelämää, on ollut työelämässäni punainen lanka.

Ura kuntakehittäjänä on ollut pitkä. Nuoruuden haave kirjastonhoitajan ammatista (amanuessiksi asti pääsin) muuttui nopeasti muutaman työvuoden jälkeen. Tärkeää ja merkityksellistä työtä, mutta tahto oli tehdä jotain laajempaa ja isompaa. Intohimo kuntahallintoon ja sen moniin koukeroihin, strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä strategisten tavoitteiden toimeenpanoon, arkeistamiseen on alkanut jo 1990 -luvun alkupuolella. Silloin pääsin mukaan kuntastrategiatyöhön isossa kaupungissa, joka halusi olla ja olikin vuosia strategiatyön edelläkävijä julkisella sektorilla.

Lähes 30 vuotta kuntakehittäjänä ja konsulttina monien kuntien strategiaprosesseissa, johtoryhmien kehittäjänä, työyhteisöjen valmentajana, ovat antaneet sitä näkymää ja mahdollisuuksia tehdä , jota nuorena amanuenssina kaipasin. Työ on vaatinut paljon, mutta vuodet ovat myös antaneet paljon.

Nuo vuodet myös opettivat paljon. Ne opettivat muun muassa sen, että pienen piirin (lue ylimmän johdon) johtoryhmähuoneessa tai Lapin mökillä tekemä strategia harvoin saavuttaa kuntatyöntekijän arjen. Toiseksi opin sen, että kieli jota käytämme ns. strategiateksteissä, strategia dioissa, sen on oltava ymmärrettävää, niin että se ymmärretään ihan joka puolella kuntaorganisaatiota. Tämä ei tarkoita strategian yksinkertaistamista tai jopa vähättelyä, vaan meidän on ymmärrettävä lukemamme, mihin pyrimme, mitä haluamme saada aikaiseksi. Kolmanneksi opin, että on erittäin tärkeätä erottaa kuntastrategia toimintasuunnitelmasta. Strategiatyön viehätys ja haastavuus on juuri siinä, että meillä täytyy olla ymmärrys mihin toiminnan ja talouden valitut painopisteet ohjataan tulevina vuosina, millä menestys tehdään, mitä menestyksen eteen on tehtävä toisin, jotta onnistumme.  Sitä on strategiatyö, tarkkaan harkittuja valintoja, joita seurataan aktiivisesti koko valtuustokauden ajan erilaisia mittareita hyödyntäen.

Yhteistyö Hallintoakatemian kanssa on ollut hyvin antoisaa ja innostavaa. Intohimo kuntatyöhön, hallinnon tuottaman palvelun tarkastelu eri näkökulmista ja konkreettiset, tavoitteelliset strategiaprosessit – nämä täydentävät hyvin omaa intohimoani tehdä yhteistyötä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Uskallus, rohkeus ja monesti myös uudenlainen toisintekeminen, kulkevat mukana työn ja asiakasprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Uskallusta ja rohkeutta tarvitaan uuden valtuustokauden käynnistyessä elokuussa. Tilanne, jossa uudet luottamushenkilöt työnsä aloittavat ei ole millään muotoa helppo. Edessä on enemmänkin sumua kuin kirkasta taivasta. Talousarviotyö, strategiatyön käynnistäminen ja tulevien vuosien työn painopisteiden tunnistaminen tilanteessa, jolloin olemme toivon mukaan selviämässä laajasta globaalista pandemiasta, vaatii erilaista ja rohkeaa otetta niin luottamushenkilöiltä kuin viranhaltijoiltakin.

Panostamme Hallintoakatemian kanssa yhteistyössä vahvasti kuntien strategiatyöhön. Haluamme panostaa strategiatyöhön, josta on löydettävissä kestävä ja pitkäjänteinen ote tulevaisuuden tekemiseen ja tulevaisuuden kohtaamiseen. Pian alkavaan valtuustokauteen latautuu poikkeuksellisen paljon energiaa ja odotuksia. Me olemme mielellämme kanssanne tekemässä tulevaisuutta, kirkastamassa vallitsevaa sumua kestävällä strategiatyöllä ja harkituilla strategisilla valinnoilla, ennakoimallakin mihin tulevat vuodet saattavat meitä kuljettaa.

Marita Lehikoinen

LUE MYÖS