Hallintoakatemian verkostoesittelyt: Risto Harisalo

Risto Harisalo, hallintotieteen professori emeritus, on tutkinut ja ollut kehittämässä mm. organisaatioiden innovatiivisuutta, henkisen voimavarojen johtamista ja luottamusta. Olen ollut mukana kehittämässä yritysten hallituksia kauppakamareiden HHJ -ohjelmassa. Tällä hetkellä tutkin ihmisten mahdollisuuksia puhua katalysoivasti työssään strategisella, operatiivisella ja hallinnollisilla tasoilla.

Olen kirjassani Katalysoiva puhe osoittanut, että kaikissa organisaatioissa suunnittelu, kehittäminen, valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano edellyttävät päättäjiltä kykyä tehdä hyviä kysymyksiä, hyödyntää keskustelua uusien mahdollisuuksien avaajana, taitoa väitellä vaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista ja dialogia alkuperäisen ristiriidan ylittävän ratkaisun tuottamisena.

Olen iloinnut yhteistyöstä Hallintoakatemian ammattilaisten kanssa. Tunnen heidät asiansa osaaviksi, tulevaisuuteen myönteisesti katsoviksi ja työssään vaikuttaviksi. Tällaisessa yhteisössä on hyvä olla mukana.

Risto Harisalo

LUE MYÖS