Hallintolaki on mahtava

Ulla pyysi minua kirjoittamaan blogin aiheesta, miksi hallintolaki on niin mahtava. Ensimmäinen ajatukseni oli, että mistäköhän aloittaisin. Hallintolaki on monella tavalla niin mahtava.

Hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessä hallintolain uudistamisen syyksi ja tavoitteeksi kerrotaan, että: ” Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa hallintoasian käsittelyä koskeva yleinen lainsäädäntö vastaamaan nykyisen yhteiskunnan ja oikeuskehityksen asettamia vaatimuksia. Ehdotetulla lailla edistettäisiin viranomaisten toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä parannettaisiin yksityisten oikeussuojaa hallinnossa. Uudistuksella myös selkeytettäisiin ja täsmennettäisiin hallintoasian käsittelyssä noudatettavia menettelyjä sekä täydennettäisiin nykyistä lainsäädäntöä julkisen sektorin rakenteelliset muutokset huomioon ottaen.”

Hallintolain mahtavuus tiivistyykin tähän:

–       Hallintolaki auttaa kuntaa itseään kiinnittämään huomiota toimintaansa ja myöskin hallinnon järkevyyteen ja tehokkuuteen.

–       Hallintolaki antaa samanaikaisesti oikeussuojaa jokaiselle, joka asioi hallinnossa. Suomalainen pystyy yleensä luottamaan siihen, että hänen oikeutensa toteutuvat.

–       Hallintolaissa on niin selkeät menettelyt, että mikäli niiden mukaan toimitaan, hallinnossa asioiva ja hallinnossa työskentelevä pystyvät samanaikaisesti varmistamaan sieltä oikeat menettelyt.

Hallintolaissa on määritelty myös yksi nykyaikaisen hallinnon näkökulmasta keskeinen asia; hyvän hallinnon takeet. Hyvä hallinto linjaa tehokkaasta ja palveluperiaatteen mukaista hallinnon palvelua. Hyvä hallinto merkitsee myös pyrkimystä joustavaan ja vuorovaikutteiseen hallintokäytäntöön.

Lisäksi yhtenä hienona tarkoituksena on edistää yksilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin perustuslain edellyttämällä tavalla. Tarkoituksena on, että yksilöllä on itsenäinen mahdollisuus suoriutua hallintoasiansa hoitamisessa. Myös kuntien näkökulmasta osaan arvostaa itsenäistä asioiden hoitoa ja aktiivista otetta kuntalaiselta. Hallintolaki on pyritty laatimaan sekä viranomaisten että hallinnon asiakkaiden kannalta mahdollisimman selkeäksi, johdonmukaiseksi ja helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Ainakin tämän vuoksi hallintolaki on hieno laki ja kestänyt todella hyvin aikaa. Muistan vielä, kun opiskeluaikana yritin lukea hallintolain hallituksen esitystä tenttiin tuskissani. Oikeasti hallintolaki konkretisoitui minulle työharjoittelussa hallinto-oikeudessa. Palaset menivät kohdalleen ja kuvasivat koko hallinnon prosessin ja sen, miten viisaasti hallintolaki sen on järjestänyt. Siitä lähtien olen pitänyt hallintolakia todella loistavana välineenä hallinnolle. Joku sanoi, ettei tällä maailmaa pelasteta. Ehkäpä ei, mutta tehdään siitä kuitenkin vähän selkeämpi paikka monelle meistä.

Haluatko sinäkin päästä perille hallintolain mahtavuudesta? Osallistu Hallintoakatemian Hallintolaki ja parempi hallinto -verkkokurssille (29.1. – 26.2.2018) tästä.

LUE MYÖS