Hankintojen uusia tuulia

Uudistuksia on menossa kuntakentällä niin paljon, että opiskeltavaa riittää jatkuvasti. Monia uudistuksista onkin saatu odotella jo pidempään, hankintalain uudistus on yksi niistä. Hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellaan yhä edelleen työ- ja elinkeinoministeriössä. EU:ssa hyväksyttiin hankintadirektiivipaketti vuonna 2014. Direktiivit on saatettava kansallisesti täytäntöön 18. huhtikuuta 2016 mennessä eräin poikkeuksin. Alkaa tulla vähän kiire asian kanssa…
Vaikka olenkin hehkuttanut paljon kuntalakiuudistusta, pitää sanoa, että hankintalakiuudistuksessa on myös yhtä paljon positiivisia asioita. Kunnille jätetään enemmän liikkumavaraa ja joka ikisen pilkkuvirheen viilauksesta luovutaan tai vähintäänkin pilkunviilausta helpotetaan. Hankintapäätöksenteon näkökulmasta pidän positiivisena uudistuksena esimerkiksi tarjousten täsmentämisen järkevöittämistä sekä päätöksen perustelujen vaatimusten kohtuullistamista. Asiakirjojen laatimista helpottaa huomattavasti myös se, että nyt lain tasolle tultaisiin ottamaan markkinakartoitukset.
Nythän on oltu varovaisia kommunikoimaan mahdollisten tarjoajien kanssa ennen tarjouskilpailua, vaikka monesti hyvin ja tasapuolisesti toteutetuilla markkinakartoituksilla saa hyviä vinkkejä ja tietoa markkinoista ja markkinoilla olevista mahdollisuuksista. Joskus kun olen kilpailuttanut jotain itselleni vierasta tuotetta, kuten kuulolaitteita, liikennemerkkejä tai tekonivelen yksittäisiä osia, ovat markkinakartoitukset olleet jopa välttämättömiä.  Toisaalta on tullut vastaan myös se, että helpolta hankittavalta kuulostavassa tavallisessa t- paidassakin voi olla vaikka mitä teknisiä ominaisuuksia, kun itse osaan nähdä paitaa ostaessani lähinnä värin, merkin ja mallin…
Lakimuutokset parantavat kuntien mahdollisuuksia tehdä hankintoja vapaamuotoisemmalla kilpailutuksella ja pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Uudistuksilla pyritään keventämään kansallisissa hankinnoissa noudatettavaa menettelyä. Menettelyn helpottamisen ja avoimen kilpailun turvaamisen vuoksi hankintojen kansallisiin kynnysarvoihin on tarkoitus tehdä korotuksia.
Pitää siis toivoa, että käytännössä nämä muutokset tarkoittaisivat sitä, että hankintamenettelyihin tulisi lisää mahdollisuuksia "järjenkäyttöön" ja sitä kautta entistä useammin saataisiin hankittua kuntiin mahdollisimman laadukas palvelu edulliseen hintaan sen sijaan, että pitäisi valita tarjous, joka on kirjoitettu parhaiten.

LUE MYÖS