Kuntakentän keskustelua seuraillessani on useampaan kertaan tullut mieleen Kunta 2017 -hanke, jossa olin aikanaan mukana. Pohdimme silloisista näkökulmista tulevaisuuden kuntaskenaarioita. Silloin tulevaisuus näytti silmissäni tasaisempana ja muuttumattomampana. Kunta oli silmissäni kunta ja sillä on vahva rooli. Ei tullut mieleen, että kuntien asemaa voisi horjuttaa mikään tai kunnan perusajatus muuttua näin nopeasti. Siksi ajattelinkin, että skenaariot menevät aika pitkälle. Olen tässä vuosien varrella useammankin kerran joutunut sanomaan, että kokeneemmat kollegat taisivat kuitenkin olla oikeassa.
Vai miltä nämä skenaariot näyttävät, kun miettii nykytilannetta?
Holtitonta menoa –skenaario:
Markkinoiden ylivalta kasvaa ja yksilöiden eriarvoistuminen elämän kaikilla osa-alueilla lisääntyy. Kunnat toteuttavat vain yksilöiltä tulleita toimeksiantoja. Kunnat etsivät rooliaan ja tehtäviään markkinoiden ’jäännöserästä’.
Romahtanut reservaatti –skenaario:
Hyvinvointiyhteiskunta ei enää toimi, yhteisvastuullisuus on heikkoa ja maan kilpailukyky on heikko. Kunnalla ei ole enää roolia yhteiskunnan kehittämisessä, sillä yksilöt ja yritykset huolehtivat siitä. Kuntahallinto supistuu olemattomaksi.
Jatkuva jännite –skenaario:
Yhteiskunta sirpaloituu useille eri ryhmille, minkä lisäksi olennaista on alueiden, ryhmien ja aatteiden jatkuva vastakkainasettelu. Haasteena on yhteisöllisyyksien yhteensovittaminen, kunnan legitimiteetin ja kunnallisen demokratian säilyttäminen sekä turvallisen elämän turvaaminen.
Yhteisvastuu renessanssi –skenaario:
Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen on vakaalla pohjalla, eriarvoisuus on vähäistä ja talouskasvu on tasaista. Haasteina ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen, monipuolisen tarjonnan hallinta ja ilmaston muutoksen huomioiminen kunnan toiminnassa.
Jokaisesta skenaariosta varmasti löytyy jotakin tutulta kuulostavaa. Mutta eiköhän meillä kuitenkin ole kunnissa tahtoa yhteisvastuuseen… ?

Lisää aiheesta

Sihteerinä kunnassa – sihteerinä työyhteisössä – i... Tositieto on tietoa, joka perustuu syihin. (Francis Bacon) Miettiessämme, miksi joku ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla, miksi organisaatio to...
Tehokkuus ei tarkoita säästöjä Viikonlopun seminaarissa käytiin paljonkin keskustelua "maakuntaluonteista" eli eri maakuntien asukkaille ominaisista luonteenpiirteistä. Eh...
Ihailevaa puhetta rakenteista Luin juuri siitä, miten rakenteiden sijaan pitäisi puhua sisällöistä. Hallintoihmisenä näen asian niin, että vasta sitten kun meillä on toimivat raken...
Vaalipäivän ajatuksia – kuka kunnissa oikeas... ”Junailtuja maakauppoja, vaikuttamista kunnan hankintoihin tai oman asuinalueen etujen ajamista kevyen liikenteen väylän rakentamisessa. Kansan rivei...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This