Twitterissä jaetaan huonoimpia dioja #huonoinslide alla. Esimerkit on aivan mahtavia, myös minulta löytyy aivan samannäköistä materiaalia. Olen jopa yrittänyt kehittää itseäni asiassa, mutta siitä huolimatta pahimmillaan ahdan diat täyteen lakipykäliä.

Tein pitkään diat lähinnä omasta näkökulmastani eli pakettina, missä oli koottuna asiat, mitkä halusin sanoa osallistujille. Lähes joka dialla vaihtui fontti, väri tai tyyli. Erään koulutuksen sihteeri kertoi pahimmillaan löytäneensä samasta diapaketistani myös kolmea erilaista diapohjaa. Eräs osallistuja totesi kerran, että diani ovat hellyttävän kotikutoiset ja haluanko tuoda niillä inhimillisyyttä lakikoulutukseen. Vielä tämä ei kuitenkaan herättänyt minua miettimään tarkemmin diojeni sisältöä, vaan se, että luin koulutusyrittäjä Outi Lammin (@outilammi) twiitin, jossa hän kirjoiti, että huolimattomasti laaditut power pointit on kuin kouluttaisi rintsikoiden olkain tippuneena (toki tämänkin olen tehnyt, jopa videotallenteella).

Vieläkään en lähtisi karsimaan koulutuksen asiallisesta sisällöstä diojen kustannuksella, mutta jonkinlaisen kultaisen keskitien eri ohjeistusten ja asiakkaiden palautteen perusteella voisi muodostaa tästä omasta entisestä piittaamattomuudestani ja kaikkein tiukimman muoto -koulukunnan välillä. Realismi pitää muistaa: diojen pitää olla sellaiset, että pystyt käyttämään niitä esityksesi tukena. Jos se tarkoittaa esitystä, johon kuuluu myös täysiä dioja, turha niitä on lähteä purkamaan, jos epäilet, että esitys ja oppiminen kärsivät siitä. Sen sijaan yleisilmeeseen, luettavuuteen ja yleispakettiin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota.

Oleellista on tehdä hyvin jäsennetty johdonmukainen esitys. Jo koulutuksen ohjelmaa miettiessä on syytä tehdä hyvä jäsennys. Esimerkiksi lakikoulutuksissa osallistujan näkökulmasta selkein jäsennys ei aina välttämättä ole esimerkiksi pykäläjärjestys, vaan asian käytännön etenemisjärjestys. Kannattaa siis miettiä jäsennystä aina siitä näkökulmasta, mitä osallistuja tekee saamallaan tiedolla. Toimiva jäsennys voi olla muun muassa tietyn asian käsittelyn kaari käytännön tasolla alusta loppuun saakka, asian ajallinen eteneminen, asiakokonaisuuksien näkökulma tai muu kohderyhmän näkökulmasta riittävän selkeä jäsennys. Myös tarinallisuus on nouseva trendi koulutuksissa.

Dioja ei myöskään saisi olla liikaa ja erityisesti täysiä pelkkää asiatekstiä tai pykäliä sisältävät diat aiheuttavat yleensä etukäteen jo tunteen, että koulutuspäivästä tulee pitkä ja tylsä. Myös sitä on syytä pohtia, ettei dia vie pääosaa ja kouluttajan ja osallistujien välinen vuorovaikutus lopu siihen, että molemmat katsovat diaa. Erityisesti videokoulutuksessa tämä on haaste.

Dioille kannattaa laittaa oleellisimmat asiat ja suosia myös kuvia ja kuvioita havainnollistamaan esitystä. Myös erilaiset keinot, jotka pysäyttävät esitystä ovat hyviä. Näitä voivat olla mm. sitaatit, kysymykset, kaaviot, linkit ja upotetut videot. Näissäkin tulee muistaa selkeys ja yksinkertaisuus. Monimutkainen esitystapa/dia vie keskittymistä dian ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen ja kouluttajan kuuntelu jää tällöin sivuosaan. Myös liikkuvia kuvioita kannattaa käyttää videokoulutuksessa harkiten.

Lisää aiheesta

Sihteerinä kunnassa – sihteerinä työyhteisössä – i... Tositieto on tietoa, joka perustuu syihin. (Francis Bacon) Miettiessämme, miksi joku ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla, miksi organisaatio to...
Voiko atomi palaa ja voiko asiantuntijaa ymmärtää?... Voiko lakikieltä suomentaa? Voiko listatekstejä kirjoittaa ymmärrettävästi? Voiko ammattilainen puhua kuin ihminen ihmiselle menettämättä uskottavuutt...
Kuntatyö on suojatyö, kuntatyön palkka ei voi jous... Koulutuksissamme on ollut viime aikoina paljonkin puheena kuntalaisten odotukset kunnan hallintoa ja toimintaa kohtaan. Kuntalaiset toivovat aiempaa ...
5 vinkkiä varmistaa, että aikasi riittää uuden opp... Aika. Sitä tuntuu aina olevan jokseenkin liian vähän. Liian vähän vapaa-aikaan, työntekoon, oppimiseen, mihin ikinä. Uuden oppimisen ja osaamisen kehi...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , ,

Pin It on Pinterest

Share This