Kielenkäyttöön ja kirjoittamiseen on hyvä kiinnittää huomiota päätöksiä tehdessä. Kun teksti on selkeästi ymmärrettävä, tulee vähemmän kyselyjä, muutoksenhakua ja säästyy aikaa muuhun. Lisäksi on tärkeää, että asianosainen, joka päätöksen saa, osaa toimia päätöksessä edellytettävällä tavalla.

Hyvä kielenkäyttö ja hyvä virkakieli kuuluu hyvään hallintoon. Kuntalaisten oikeusturva paranee, mahdollisuus seurata viranomaistoimintaa ja osallistua yhteisiin asioihin helpottuu. Myös kunnan työ tehostuu, kun sisäisestikin ymmärretään asioita selkeämmin ja samalla tavoin keskenään.

Päätöstä ja tekstiä kirjoittaessa kannattaa huomata, että tekstiä voi selkeyttää monella eri tavalla: koko tekstin tasolla, lausetasolla, sanatasolla sekä oikeinkirjoituksen tasolla.

Kun pystyt selkiyttämään koko tekstiä, asianosainen ymmärtää paremmin tekstissä esitellyt asiat ja osaa toimia niiden mukaisesti. Tekstin sisältö ja rakenne pitäisi kirjoittaa niin, että päätökset etenevät lukijan kannalta loogisesti tarinana. Myös koko tekstin sävy on tärkeä, sillä lukija ottaa neutraalin sisällön vastaan paremmin. Kuitenkin myös selkeät lauserakenteet ovat tärkeitä, jotta jokainen lause olisi ymmärrettävä ja veisi ns tarinaa eteenpäin ymmärrettävästi.

Jos teksti on pitkä, niin lukemista voi helpottaa myös ihan käytännön keinoilla. Päätöksessä voi käyttää esimerkiksi seuraavia lukemista helpottavia tapoja: riittävä määrä väliotsikoita, asioita ryhmittelevä kappalejako, luetteloita, jotka on merkitty esimerkiksi ranskalaisin viivoin, taulukoita, kuvia, lihavointeja…

Seuraavassa on mielestäni hyvä Kotuksen muistilista hyvästä virkakielestä:

  1. Tekstin tarkoitus on selvä tekstin alusta alkaen.
  2. Sisältö tukee tekstin tarkoitusta.
  3. Tekstin rakenne on hyvä, eli sisältö etenee lukijan kannalta selkeästi ja ymmärrettävästi.
  4. Otsikot kertovat keskeisestä sisällöstä.
  5. Tekstin sävy on lukijan ja tekstin tarkoituksen kannalta sopiva.
  6. Kappaleet ovat melko lyhyitä, ja kukin kappale käsittelee yhtä asiaa.
  7. Lauseet ovat vaihtelevan pituisia eivätkä sisällä liikaa informaatiota liian tiiviissä paketissa.
  8. Sanavalinnoissa on otettu huomioon kohderyhmä.
  9. Tekstin asettelu ja ulkoasu auttavat lukijaa löytämään ja ymmärtämään keskeiset asiat nopeasti ja helposti.
  10. Teksti on huoliteltua yleiskieltä, ja sen tyyli sopii tekstin tarkoitukseen.

 

Kirjoituksen lähteenä käytetty mm. tätä Kotuksen Ulla Tiililän artikkelia hyvästä virkakielestä (Kielilkello 3/2015): http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2824

Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.

Pin It on Pinterest

Share This