Ihan aina ei kannata kuunnella neuvoa…

“Hevonen on täällä jäädäkseen, mutta auto vain ylellisyys ja muotioikku.”
Michigan Savings Bankin toimitusjohtaja kehotti Henry Fordin lakimiestä olemaan sijoittamatta Ford Motor Companyyn, 1903.
Tällä viikolla olen miettinyt monen kunnan kanssa muutosta, mikä kuntakentällä on meneillään. Muutokseen valmistautumisessa on lähdetty liikkeelle kuntalain opiskelusta ja nyt ollaan siirtymässä vähitellen kohti käytännön vaihetta, muutoksen käytäntöön viemistä.
Muutosjohtaminen tuntuu jo kuluneelta termiltä, mutta kyllä hyvin johdetussa muutoksessa sitä tarvitaan. Uudistamiseen kohdistuu hyvin usein monenlaista kritiikkiä ja muutosvastarintaa, isot muutokset tapahtuvat pienin askelin. Siitä huolimatta oleellista on, että alkuvaiheessa pystytään hahmottaa isot kokonaisuudet takertumatta jokaiseen yksityiskohtaan ja pelkkiin riskeihin. Turhauttavinta aikaa työelämässäni on ollut organisaatio, joka keskittyy tulevaisuuden kehittämisen sijasta selviämiseen ja kokonaisuuden hallinnan sijasta pilkkuihin. (Paitsi tämä organisaatio opetti minulle enemmän kuin mikään muu, joten pitää olla kiitollinen sinne päätymisestä.)
Nyt kaikki tämä meneillään oleva muutos ja uudistukset tarjoavat oikeasti mahdollisuuden kehittää organisaatiota, koska se on nyt pakko tehdä. Tulee uusi pakollinen kuntastrategia, hallintosääntö on uudistettava jne.  Paperilla nämä kuulostavat teknisiltä muutoksilta, mutta käytännössä se tarjoaa mahdollisuuden kehittämistyöhön ja pidemmälle katsomiseen. Yhteinen ymmärrys muutoksen luonteesta, laajuudesta, syvyydestä ja tarkoituksesta auttaa sekä johtamisen suunnittelussa että toimenpiteiden kohdentamisessa ja ajoittamisessa.
Muutos syntyy kokeilujen ja riskien ottamisen kautta eikä hallinnollisista prosesseista. Kyseessä on ihmisten, organisaatioiden ja toimintatapojen tutkiminen ja kehittäminen. Muutos johdetaan hahmottamalla kokonaisuudet, juuttumatta yksityiskohtiin. Muutos johdetaan etsimällä kehitysmahdollisuuksia keskittymättä liikaa olemassa oleviin resursseihin ja rajoituksiin. Organisaation toimintojen ja työtapojen kehittäminen tarkoittaa uudistumista ja pitkäjänteistä strategista työtä. Nopeita voittoja ei ole odotettavissa.
Ja nyt on hyvä hetki aloittaa.

LUE MYÖS