Ihmisten hallinto

Hetki sitten sain postissa EASI -sertifikaatin. Syksyn aikana opiskelinEASI -arviointimenetelmää,sen käyttöä ja raportointia. Ihmisten ja organisaatioiden toiminta on kiinnostavaa ja sille saattaa etsiä selityksiä eri asioista. EASI -koulutuksessa opin entistä enemmän ajattelemaan, että ihmiset edustavat eri tyyppejä ja ihmisten välisissä tilanteissa on oleellista huomata, että he toimivat tyypilleen ominaiseen tapaan. Sitä oli jälleen kerran hyvä herätä ajattelemaan, ettei toiminta ole millään tyypillä sen enempää hyvää tai huonoa, vaan pitää oppia ymmärtämään eri ihmistyyppejä, jotta voi ymmärtää omia reaktioitansakin joissakin tilanteissa ja kontakteissa.
EASI -koulutus oli pitkästä aikaa koulutus, joka herätti ajattelemaan monella eri tasolla. Jatkuvalla kouluttautumisella pyrin tiedon lisäksi varmistamaan sen, etten jää paikalleni, vaan kehitän koko ajan uutta. Toki tämä myös on minun ihmistyypilleni yksi keskinen ominaisuus 😉
EASI:n avulla pystytään kehittämään muun muassa esimiestyötä, työyhteisöjen vuorovaikutustyötä, ymmärtämään ihmisen erilaisuutta ja kehittämään tiimityötä. Lisäksi sitä on selkeä ja helppo käyttää sparrauksessa ja valmennuksessa apuvälineenä. Olemme viime aikoina pohtineet paljonkin näitä kysymyksiä Hallintoakatemiassa. Monta kertaa koulutuksissani henkilöstöjohdon/hallinnon edustajat pohtivat, miksi henkilöstöhallinto jää monessa kunnassa niin varjoon. Kuitenkin kunnan henkilöstö on se “koneisto”, jolla kunta tuottaa palvelut. Tätä olisi syytä pohtia laajemminkin.
Organisaationäkökulman lisäksi kiinnostavaa EASI:ssa on myös se, että sen avulla pystytään lisäämään jokaisen osallistujan itsetuntemusta. Hyvin onnistuneessa kartoituksessa pystytään löytämään jotakin seikkoja omasta käyttäytymisestä, joita ei edes itse ole tiedostanut. EASI -kartoitus päättyy kehittämisehdotuksiin, joten se ei jää vain irralliseksi testiksi, vaan sen avulla pystytään viedä kehittämistä eteenpäinkin. Se toimii apuvälineenä kehittymissuunnitelman tekemiseen.
Saisikohan laajemminkin tällä tai muulla vastaavalla keinolla pohdittua myös hallinnon ja henkilöstöhallinnon kehittämistä ja kehittymistä? Kaikkihan kuitenkin lähtee joukosta yksittäisiä erilaisia ihmisiä.

LUE MYÖS