Johda kuntaa sopivalla organisaatiolla – muutetaan yhdessä organisaation johtamisjärjestelmä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

Onko teillä tarvetta johtamisjärjestelmän uudistukseen tai kehittämiseen?

Kunnan johtaminen muuttuu ja koko ajan enemmän merkitystä on johtamisen tavoitteellisuudella, yhteistyöllä ja ihmisläheisyydellä. Toimialojen yhteistyöllä saavutetaan monenlaisia hyötyjä. Tiedolla johtaminen, avoin ja osallistava johtaminen on entistä tärkeämpää. Avoin vuorovaikutus ja keskustelu kunnan johdon ja kuntalaisten välillä tulee korostumaan.  Kuinka johtamisjärjestelmää kehittämällä voimme vastata esimerkiksi näihin haasteisiin entistä paremmin?

Tavoitteena on kartoittaa nykyisen johtamisjärjestelmän uudistustarpeet ja laatia uusi johtamisjärjestelmä juuri teidän kunnalle. Hanke toteutetaan yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Lopputuloksena on kuntaanne sopiva johtamisjärjestelmä, joka toimii hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastaa nykypäivän tarpeisiin. Tarkoituksena on myös löytää hyviä tapoja tehostaa toimintaa, parantaa yhteistyötä ja selkiyttää operatiivisen ja poliittisen johtamisen rooleja.  

Prosessiin kuuluu:
-Nykytilanteen toimivuuden arvioiminen, tarvittavat osallistavat työpajat tai haastattelut/kyselyt, suurimpien haasteiden kartoitus, nykyisen johtamisjärjestelmän toimivuuden kartoitus
-Johtopäätösten ja ehdotusten tekeminen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi
-Uuden johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen
– Uudistukseen tarvittavat hallinnon asiakirjat sekä toimenpiteet, joilla tuetaan uuden järjestelmän käyttöönottoa ja vaikuttavuutta
-Tärkeimpien osapuolten sitouttaminen uudistukseen

Koko prosessiin sitoutetaan mahdollisimman laajasti mm. osallistavin työpajoin, yksilövalmennuksin ja/tai ryhmävalmennuksin. Lisäksi voimme hankkeen lopussa keskittyä myös  viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työskentelyn kehittämiseen.

Ole rohkeasti uudistajien joukossa ja luo toimintaa parantava johtamisjärjestelmä – tärkeintä ei ole se että tehdään niin kuin on totuttu, vaan tehdään niin kuin hyvä tulee!

Pyydä tarjoustamme info@hallintoakatemia.fi niin laadimme yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden.

Asiantuntijamme hankkeessa:
HTM Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia: koulutukset, työpajat, sparraus, asiakirjojen laatiminen (mm. hallintosääntömuutokset).
johtaja, valmentaja Marita Lehikoinen: koulutukset, työpajat, sparraus, yksilövalmennus
erityisasiantuntija, HTM Ulla Tirronen: asiakirjojen laatiminen (mm. hallintosääntömuutokset), työpajat
valmentaja, VTM Timo Huttunen: esimiestyön sparraus ja työpajat, esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen, yksilövalmennus

LUE MYÖS