Jokainen kunta on uniikki

Harjoittelu Hallintoakatemialla on ollut kunta-alaa opiskelevalle ja suomalaisista kunnista kiinnostuneelle äärimmäisen palkitsevaa sekä mielenkiintoista. Suomessa on 309 erilaista ja uniikkia kuntaa. Hallintoakatemian koulutuksia valvoessa, valmistellessa ja suunnitellessa ei opi pelkästään käytännönläheistä tietoja liittyen kuntien hallintoon ja johtamiseen. Siinä oppii myös suomalaisten kuntien erilaisuudesta, erityispiirteistä sekä erilaisista toimintatavoista.

Olen päässyt harjoitteluni aikana työskentelemään sellaisten kuntien parissa, joista en ollut aikaisemmin edes kuullut. Näihin minulle täysin uusiin kuntiin tutustuminen on ollut erittäin kiinnostavaa ja hyödyllistä varmasti sekä opintojen että työelämän kannalta.

Kunnalla on aivan erityinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Se tuottaa palveluja, mahdollistaa, kehittää ja luo identiteettiä. Kun muutin Tampereelle opiskelemaan, huomasin, että oma koti- tai syntymäkunta vaikuttaa merkittävästi suomalaisen identiteettiin. Omasta syntymäkunnasta ollaan yleensä ylpeitä, mutta joskus se voi mahdollisesti jopa hävettää. Sitäkin olen ihmetellyt, että joillakin suomalaisilla kunnilla on omituisen huono maine ilman mitään selkeää syytä.

Kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä puhutaan jatkuvasti, mutta se ei varmaan koskaan ole ollut niin ajankohtainen aihe kuin nyt. Soteuudistuksen ja hyvinvointialueiden myötä kuntien rakenne ja toiminta muuttuvat oleellisesti. Kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, on kuntien jossain määrin mietittävä uudestaan omaa luonnettaan. Muuttuuko kuntien rooli entistä enemmän esimerkiksi elinvoiman luojaksi ja mahdollistajaksi, kun niiden palveluntuotantovastuut vähenevät?

Olen kuitenkin aika varma, että kunnan rooli identiteetin ja yhteisöllisyyden luojana ei ole häviämässä minnekään. Kunnalla tulee edelleen olemaan merkittävä rooli ihmisten elämässä ja arjessa.

Loppukevennyksenä haluaisin haastaa Hallintoakatemian perjantaiblogin lukijat testaamaan omaa kuntatietämystään! Kuinka monta Suomen 309:stä kunnasta pystyt nimeämään? Testaa tietosi täällä

Jussi Seppälä

LUE MYÖS