Jos asiantunteminen ja kouluttaminen siirtyy etäyhteyden päähän – Tuuli Tarukannel

Aiheeseen on tällä hetkellä varmasti hiukan kaksijakoinen suhtautuminen. Olen kertonutkin monelle teistä, kuinka väsyneeksi olin tullut jatkuvasta matkustamisesta, fyysisesti väsyneeksi. Pieni tauko kaikkein hektisimpään Suomen kiertämiseen teki hyvää ja fysiikkakin on jälleen palautunut. Uusi into ihmisten kohtaamiseen ja läsnäoloon on alkanut talven aikana muodostumaan. Kuitenkin maailma päätti toisin eli maailman terveystilanne vaatii koulutusten ja asiantuntijatyön siirtymistä ainakin hetkeksi nettiin.

Yllättävän moni tuntuu vieläkin vierastavan etänä kouluttamista. Silti etänä kouluttamisessa pätevät pitkälti samat hyvät ohjeet ja käytännöt kuin missä tahansa puhetilanteessa. Se, minkä itse olen huomannut (esim. koulutuspalautteen perusteella) yhdeksi tärkeäksi tekijäksi koulutuksen onnistumisessa, on oikean asian hallitsemisen lisäksi läsnäolo tilanteessa ja ihmisten huomioiminen. Myös webinaarissa on tärkeää olla kontaktissa yleisöön välimatkasta huolimatta. Tosin webinaaritilanteessa sitä ennemminkin katsoo kameraan ja kuvittelee ihmisten läsnäolon. Parasta on, kun ihmiset alkavat kirjoittamaan chatissa, jolloin syntyy oikeaa vuorovaikutusta.

Kun pidin ensimmäisiä kertoja striimikoulutuksia, oli todella häiritsevää, kun oma kuvani näkyi viiveellä itselleni. Se hämäsi koko koulutuksen ajan. Jos olisin tajunnut katsoa oman kuvani sijasta kameraan heti alussa, olisi koulutus sujunut alusta alkaen paljon paremmin. Kameraan katsominen on muutenkin paljon miellyttävämpää kuin omaan kuvaansa (ainakin suurimmalla osalla meistä, luulisin).

Hyvä koulutus ja hyvä koulutustilanteen eteenpäin vieminen voi vaihdella tilaisuudesta, kuulijasta, päivästä ja vaikka teemasta riippuen – ihan samoin kuin lähikoulutuksessakin. Hyvässä koulutuksessa ja hyvänä kouluttajana olemisessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään kouluttajan persoonallisuudesta. Koulutus sujuu etänä parhaiten, kun suhtautuu tilanteeseen itseensä ja osallistujiin myönteisesti ja tasavertaisina. Kouluttajan asiantuntijuus onkin monitahoista. Kouluttajan asiantuntijuus on koulutuksen näkökulmasta aiheen, tilanteen, osallistujien ja heidän oppimisensa hallintaa ja siitä välittämistä.

Olen nähnyt hyvin paljon erilaisia kouluttajia kouluttamassa, koulutusten suunnittelussa ja koulutuksiin valmistautumassa. Hyviä kouluttajia on paljon erilaisia. Joku on asiantunteva, toinen on innostava, kolmas on vaan niin mukava persoona, että hänet pyydetään kerta toisensa jälkeen esiintymään. Mutta millainen on kaikkein paras kouluttaja? Paras kouluttaja on asenteeltaan joustava ja innostunut. Sitä tämä muuttuva maailma, tilaisuuksien siirtely lähikoulutuksista etäkoulutuksiksi sekä erilaisten riskien kanssa selviäminen meiltä nyt vaatii. Mutta ei lopeteta osaamisen kehittämistä, sitä tarvitaan jopa vielä aiempaa enemmän. Tässäkin on mahdollisuus koulutuksen uusin muotoihin ja kouluttajien kehittymiseen.

Tuuli Tarukannel

puh. 045 612 5664

www.hallintoakatemia.fi


LUE MYÖS