Selkeä, hyvä ja ymmärrettävä kielenkäyttö on tärkeä osa hallinnon ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja demokratian toteutumista. Hallintolaissa on säädetty asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän kielenkäytön vaatimus, jolla tarkoitetaan sellaista ilmaisutapaa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan siitä asian laatuun nähden riittävästi tietoa. Näin siis vaaditaan teksteiltä – kuten esimerkiksi kuntien päätöksiltä ja muilta asiakirjoilta  – kielellistä selkeyttä ja sisällöllistä ymmärrettävyyttä. Kunnan asiakirjaa laadittaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että se muodostaa sisällöltään johdonmukaisen ja helposti ymmärrettävän kokonaisuuden.
Uudessa kuntalaissa on haluttu korostaa tätä hyvän kielenkäytön vaatimusta vielä entisestään. Jatkossa siis myös uudessa kuntalaissa säädetään hallintolakia täydentävästi selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä sekä kunnan eri asukasryhmien tarpeiden huomioon ottamisesta. Selkeä ja ymmärrettävä kieli liittyy niin olennaisesti viestintään ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin kunnissa, että sitä on haluttu korostaa myös kuntalaissa. Viestinnässä tulisi huomioida myös asukkaat, joilla ikänsä, puutteellisen kielitaidon tai muun erityisvaikeuden vuoksi on vaikeuksia ymmärtää yleiskieltä.
Hyvästä kielenkäytöstä ja virkakielen laadussa ovat vastuussa kunnassa kaikki yhdessä: kunnan poliittinen johto, operatiivinen johto ja jokainen työntekijä itse. Hyvään kielenkäyttöön on syytä kiinnittää huomiota, sillä se voi säästää aikaa ja vaivaa jälkikäteiseltä ”selittelyltä”, parantaa oikeusturvaa ja lisätä ymmärrystä hallinnon asioista.
Hyvät lähtökohdat kuntien virkakielen kehittämiselle antaa virkakielityöryhmä – ryhmä on antanut seuraavia suosituksia viraston omiksi toimenpiteiksi:1) virastojen tulisi nimetä virkakielivastaava sekä virkakielen kehittämistiimi;
2) virastojen tulee sisällyttää työprosessien kuvauksiin tekstien laatimista ja kääntämistä koskevat työvaiheet, julkaista virkakieliohjeet intranetissään ja selkiyttää asiointiprosesseja asiakkaille;
3) virastojen tulisi huolehtia tekstintuotantoon tarkoitettujen tietojärjestelmien kyvystä palvella ymmärrettävän tekstin tekemistä ja asiakkaiden mahdollisuudesta henkilökohtaiseen asiointiin.

Lisää aiheesta

Osallistu ilmaiseen webinaariin 19.1.: kuntien hen... Uuden alkaneen vuoden myötä kannattaa aloittaa kouluttaminen ja kehittäminen heti tammikuussa, eikö niin? Tammikuun kunniaksi päätimme yhdessäMaster S...
Uusi kunta ..vai sittenkin vanha kuntalaisuus? Entisen kotikaupunkini koulutusta valmistellessani ja ajatellessani itselleni läheisesti tutun kunnan asioita ja tulevaisuutta, aloin pohtimaan kuntal...
Kuntalaki uudistuu – uuden luottamushenkilön... Kuntalakiuudistukselle on ollut useita tarpeita ja syitä kunnan toimintaympäristön muutosten, kuntahallinnon rakenteiden ja muun lainsäädännön muutost...
Verkkokoulutuskuvauspäivä Ai että mitäkö tässä tapahtuu? Kuvaamme tietenkin verkkokoulutusvideoita! Uusi kuntalaki saa erityisasiantuntijamme Tuuli Tarukanteleen intoutum...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This