Teimme kesällä (kesäkuu-elokuu 2018) yhdessä Kumulan kanssa kuntien osaamis- ja koulutuskyselyn. Kyselyn tulokset olivat kiinnostavia. Vastauksissa korostui muutama asia yli muiden. Yksi näistä asioista oli se, että käsiparit vähenee, mutta työt ja muutokset lisääntyvät. Toisaalta myös digitalisaation vaikutukset samanaikaisesti näyttivät lisäävän ja vähentävän yksittäisten työntekijöiden työn määrää. Tätä kommentoitiin esimerkiksi siten, että työ muuttuu vaativammaksi asiantuntijatyöksi, kun helpommat työvaiheet tehdään sähköisillä välineillä. Toisaalta pysäyttäviä kommentteja olivat myös ne, että työssä joutuu aiempaa enemmän tekemään asioita, joita varten ei ole alalle hakeutunut. Työelämä on siis liikkeessä ja muutoksessa. Tarvitaan erilaisia uusia taitoja ja kykyjä, mutta ei kaikki vanhat kyvyt ja tarpeetkaan kuitenkaan lopu tai lakkaa olemasta.

Mutta kuinka sitten tuo alussa mainitsemani kiire työssä? Kiireestä on puhuttu paljon ja sitä on tutkittukin. Meidän elämäämme tuntuu määrittelevän sekä töissä että vapaalla koko ajan enemmän ja enemmän kiire. Joskus kiire syntyy huonosta organisoinnista, työn epätasaisesta jakautumisesta tai vaikka puutteellisesti toimivista työvälineistä. Joskus kiire puolestaan saattaa syntyä kiireen tunteesta ja sen voi saada parhaimmillaan hallintaan muilla keinoilla.

Meillä on koko ajan elämässä ja työelämässä keskeytyksiä ja pirstaleisuutta. Erilaisissa työtehtävissä tämä näkyy koulutuskyselynkin perusteella eri tavoin. Myös kyselyn vastaajan näkivät ja kokivat kasvavan kiireen eri tavoin. Toinen näki asian niin, että ”Onneksi meillä on työtä näin paljon, joten tulevaisuudessakin meitä tarvitaan.” ja toinen taas koki pirstaleiset työpäivät ja jatkuvan muutoksen keskellä elämisen stressaavana ja ahdistavana sekä osin epätasapuolisenakin.

Mikä korjauksena tilanteeseen? Kyselyssä kysyttiin myös, että mitä työnantaja voisi tehdä? Kun katsoo vastauksia erityisesti kiire- näkökulmasta, niin toiveina oli esimerkiksi enemmän tietoa ja koulutusta muutoksista, perehdytystä uusille työntekijöille, enemmän joustoa työelämään ja lisää hyvää sekä läsnäolevaa esimiestyötä.

Kuntatyötä on monenlaista ja kunnissa tehtävä henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyvä työ on erittäin tärkeässä roolissa kuntien elinvoimaisuuden ja kunnan työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

***
Ota kunnan henkilöstöasioiden haltuunotosta niskalenkki – ilmoittaudu nyt Hallintoakatemian uuteen perehdytyspakettikoulutukseen:
Kunnan henkilöstöasioita hoitavan perehdytyspaketti 14.3.2019 (Tampere +etäosallistuminen)

Lisää aiheesta

Sihteerinä kunnassa – sihteerinä työyhteisössä – i... Tositieto on tietoa, joka perustuu syihin. (Francis Bacon) Miettiessämme, miksi joku ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla, miksi organisaatio to...
Kouluttaako paikan päällä vai etänä? Olen jutellut paljon pitkäaikaisten kokeneiden kouluttajien kanssa ja kuullut koulutusmatkoilla tapahtuneista asioista yhtä ja toista. Itsekin olen ku...
Energiaa, uusia ajatuksia, vertaistukea! Elämme aikaa jossa ilmassa on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kysymykset liittyvät suuressa määrin työssä jaksamiseen, oman työn pysyvyyteen, ...
Jännittää, pelottaa, hävettää… Luin hyvää kirjaa esiintymisestä. Olen vasta nyt - pitkään koulutettuani - kunnolla paneutunut aiheeseen. Sehän meissä asiantuntijoissa, jotka ovat ik...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This