Teimme kesällä (kesäkuu-elokuu 2018) yhdessä Kumulan kanssa kuntien osaamis- ja koulutuskyselyn. Kyselyn tulokset olivat kiinnostavia. Vastauksissa korostui muutama asia yli muiden. Yksi näistä asioista oli se, että käsiparit vähenee, mutta työt ja muutokset lisääntyvät. Toisaalta myös digitalisaation vaikutukset samanaikaisesti näyttivät lisäävän ja vähentävän yksittäisten työntekijöiden työn määrää. Tätä kommentoitiin esimerkiksi siten, että työ muuttuu vaativammaksi asiantuntijatyöksi, kun helpommat työvaiheet tehdään sähköisillä välineillä. Toisaalta pysäyttäviä kommentteja olivat myös ne, että työssä joutuu aiempaa enemmän tekemään asioita, joita varten ei ole alalle hakeutunut. Työelämä on siis liikkeessä ja muutoksessa. Tarvitaan erilaisia uusia taitoja ja kykyjä, mutta ei kaikki vanhat kyvyt ja tarpeetkaan kuitenkaan lopu tai lakkaa olemasta.

Mutta kuinka sitten tuo alussa mainitsemani kiire työssä? Kiireestä on puhuttu paljon ja sitä on tutkittukin. Meidän elämäämme tuntuu määrittelevän sekä töissä että vapaalla koko ajan enemmän ja enemmän kiire. Joskus kiire syntyy huonosta organisoinnista, työn epätasaisesta jakautumisesta tai vaikka puutteellisesti toimivista työvälineistä. Joskus kiire puolestaan saattaa syntyä kiireen tunteesta ja sen voi saada parhaimmillaan hallintaan muilla keinoilla.

Meillä on koko ajan elämässä ja työelämässä keskeytyksiä ja pirstaleisuutta. Erilaisissa työtehtävissä tämä näkyy koulutuskyselynkin perusteella eri tavoin. Myös kyselyn vastaajan näkivät ja kokivat kasvavan kiireen eri tavoin. Toinen näki asian niin, että ”Onneksi meillä on työtä näin paljon, joten tulevaisuudessakin meitä tarvitaan.” ja toinen taas koki pirstaleiset työpäivät ja jatkuvan muutoksen keskellä elämisen stressaavana ja ahdistavana sekä osin epätasapuolisenakin.

Mikä korjauksena tilanteeseen? Kyselyssä kysyttiin myös, että mitä työnantaja voisi tehdä? Kun katsoo vastauksia erityisesti kiire- näkökulmasta, niin toiveina oli esimerkiksi enemmän tietoa ja koulutusta muutoksista, perehdytystä uusille työntekijöille, enemmän joustoa työelämään ja lisää hyvää sekä läsnäolevaa esimiestyötä.

Kuntatyötä on monenlaista ja kunnissa tehtävä henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyvä työ on erittäin tärkeässä roolissa kuntien elinvoimaisuuden ja kunnan työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

***
Ota kunnan henkilöstöasioiden haltuunotosta niskalenkki – ilmoittaudu nyt Hallintoakatemian uuteen perehdytyspakettikoulutukseen:
Kunnan henkilöstöasioita hoitavan perehdytyspaketti 14.3.2019 (Tampere +etäosallistuminen)

Lisää aiheesta

Kunnalliset luottamushenkilöpäivät tarjoaa työkalu... Kesäkuussa 2017 valitut kuntien luottamushenkilöt ovat ehtineet totutella rooleihinsa nyt reilun puolen vuoden ajan. Luottamushenkilön roolin hoitamis...
Mikä ihmeen etäkoulutus? Oletko joskus ihmetellyt, että mitä eroa on webinaarilla, verkkokurssilla tai vaikkapa webcastingilla? Kaikki vivahtavat siihen, että kyseessä on jo...
Kuntatyö on suojatyö, kuntatyön palkka ei voi jous... Koulutuksissamme on ollut viime aikoina paljonkin puheena kuntalaisten odotukset kunnan hallintoa ja toimintaa kohtaan. Kuntalaiset toivovat aiempaa ...
Voiko atomi palaa ja voiko asiantuntijaa ymmärtää?... Voiko lakikieltä suomentaa? Voiko listatekstejä kirjoittaa ymmärrettävästi? Voiko ammattilainen puhua kuin ihminen ihmiselle menettämättä uskottavuutt...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This