Kohti vaivattomampaa tiedonsaantia

Kolumni on julkaistu alunperin Ruovesi lehdessä ja löytyy täältä: http://www.ruovesi-lehti.fi/kolumnit-kaikki/1213-tuuli-tarukannel

Suomessa eletään avoimessa yhteiskunnassa, jossa sananvapaus on turvattu ja tiedonsaanti sujuvaa. Ainakin teoriassa. Uuden valtuustokauden alkessa uusi kuntalaki tulee kokonaan voimaan. Tämä tarkoittaa vaivattomampaa tiedonsaantia kunnan asioista. Kunnan toiminta ja viestintä siirtyvät entistä enemmän nettiin ja teoria siirtyy entistä enemmän käytäntöön.

Kunnan on tuotava esityslistat heti niiden valmistuttua nettiin etenkin kuntalaisia yleisesti kiinnostavista asioista. Kunnan on julkaistava keskeisimmät pöytäkirjat ja päätökset liitteineen netissä. Kunnan on vietävä myös merkittävimmät asiakirjat, kuten hallintosäännöt, strategiat ja sidonnaisuusilmoitukset nettiin. Kuntalainen saa jatkossa enemmän tietoa siitä, miten kunnassa toimitaan, tehdään päätöksiä ja käytetään verorahoja. Lisäksi kunnan tulee aktiivisesti myös tiedottaa toiminnastaan ja edistää hyvää tiedonsaantia. Sananvapaus ja hallinnon avoimuus korostuvat. Kunta tulee lähemmäs kuntalaista.

Kaikki asiat kunnissa eivät ole julkisia, vaikka niin monesti mielletäänkin. Jos joku ei ole julkista, siitä säädetään selkeästi laissa ja siihen täytyy olla painavat syyt, kuten esimerkiksi yksityiselämän suoja tai liikesalaisuudet. Perusteen pitää aina löytyä laista, sillä kuitenkin peruslähtökohtana meillä julkisessa hallinnossa on aina julkisuusmyönteinen ajattelu.

Tästä johtuen esimerkiksi asioiden käsittely on meillä julkista. Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia ja niistä voi ”salata” asioita vain laista tulevilla perusteilla. Tällöinkin tulee jatkossa nähdä toimielimen listalta, että mitä asiaa siellä on käsitelty ja mihin salassapito perustuu. Uusi kuntalaki ohjaa meitä siis vieläkin entistä julkisuusmyönteisemmiksi ajattelijoiksi.

Tätä korostetaan myös sillä, että valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niiden kiinnostavuutta yritetäänkin kunnissa monesti lisätä esimerkiksi striimaamalla. Muiden toimielinten kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin päättää näin. Salassa pidettävät asiat on käsiteltävä aina suljetussa kokouksessa. Tämä ei ole oman päätöksen tai maalaisjärjen käytön asia, vaan suoraan laista tuleva velvoite.

Onko sananvapauden kannalta ongelma, jos ei saada jakaa tietoa siitä, mitä suljetussa kokouksessa on keskusteltu?

Suljettuja kokouksia ei ole erikseen säädetty julkisiksi eikä salaisiksi ja siksi kysymykseen ei olekaan helppoa vastausta. Kun kokous on suljettu, sillä turvataan mahdollisuus luottamuksellisiin keskusteluihin. Kunnalla on samalla tehtävänä suojata myös jokaisen meistä henkilötietoja ja yksityiselämää.

Kokouksessa käsitellyistä asioista pitääkin käydä avointa julkista keskustelua. sen sijaan kenenkään ei pidä kertoa julkisuuteen muiden esittämiä mielipiteitä tai muiden yksityiselämään liittyviä asioita. Avoimuus ja oikeus tietoon tasapainottelevat yksityiselämän suojaamisen kanssa.

Uusi kuntalaki on hyvä askel tiellä kohti avoimempaa kuntaa. Ihmisoikeusjulistus oli oikeassa jo kauan sitten. Hankitaan aktiivisesti tietoja ja osallistutaan keskusteluun – se on yhteinen tehtävämme sananvapauden ja avoimuuden edistämiseksi.

LUE MYÖS