Jos jotakin minä rakastan, niin kokouksia. Varsinkin kunnan sellaisia ja erityisesti ns. virallisia päätöskokouksia eli toimielinten kokouksia.

Kuntalain 12 luvusta löytyy kaikkia toimielimiä koskevat säädökset kokousten osalta (98-107 §). Kunnan omasta hallintosäännöstä löydät puolestaan kokousten yksityiskohtaiset määräykset. Valtuuston kokoontumisen perusteista on säädetty myös kuntalaissa, mutta yksityiskohtaisemmin myös valtuuston kokouksista määrätään kunnan hallintosäännössä.

Tiivistettynä: päätöskokouksia ryhdittää sekä kuntalaki, kunnan hallintosääntö sekä erittäin vahva kokoustraditio. Kokousmenettelysäännösten tuntemisella varmistetaan, että vältetään yleisimmät kokousmenettelyjen virheet, jotka voivat pahimmillaan kumota päätöksen.

Kokousmenettelyt ovat kohtuullisen helppo ottaa haltuun, jonka jälkeen voikin keskittyä siihen vaikeampaan osuuteen, eli hyvien päätösten tekemiseen.

Toimielinten kokoukset pidetään yleensä kokoustilassa paikan päällä niin, että kaikki kokousedustajat ovat läsnä kokoustilassa. Vaihtoehtona on myös sähköinen kokous. Sähköisessä kokouksessa kokoukseen osallistutaan sähköisen yhteyden avulla osallistujan valitsemasta paikasta ja osallistujien on oltava keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Kunta päättää itse, mihin toimielimiin sähköistä kokousmahdollisuutta käytetään. Jos kokous on julkinen, tulee yleisöllä olla mahdollisuus seurata kokousta.

Tämän lisäksi ennen varsinaista kokousta voidaan tehdä päätöksiä sähköisessä päätöksentekojärjestelmässä, jos kunta on ottanut käyttöön tämän kokoustavan ja tähän on hankittu soveltuvat välineet. Sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää muiden toimielinten kokouksissa, paitsi ei valtuuston kokouksissa eikä julkisissa kokouksissa.  Sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa käytännössä sitä, että rutiiniluonteisia päätöksiä voidaan päättää ennen toimielimen kokousta sähköisessä ympäristössä. Sähköisesti käsiteltävä asia yksilöidään kokouskutsussa ja käsittelylle annetaan määräaika. Jos yksikin kokousedustaja haluaa, että asia käsitelläänkin varsinaisessa kokouksessa, siirtyy asia perinteisen kokouksen päätöslistalle.

Jotta selviät kokouksista voittajana (tai edes hengissä), niin tutustu näihin:

-oman kunnan hallintosääntö
-oman kunnan mahdolliset viestintäohjeet
-kuntalain 98-107 §:t.

Ulla Tirronen
Koulutuksen ja kuntahallinnon ammattilainen, Hallintoakatemian erityisasiantuntija. Koulutukseltani olen HTM. Rakastan kuntia, hallintoa ja katson maailmaa usein digilasien läpi.

Pin It on Pinterest

Share This