KURSER PÅ SVENSKA

 

UPPDRAGSUTBILDNINGAR PÅ SVENSKA

Vill du ha en kurs på svenska? Du kan också beställa följande kurser på svenska till din egen organisation:

Mötesförfarandet i kommunen
Beslutsorganets sekreterare
Kurs för beredare
Kommunallagen för sekreterare
Tjänstemannabeslutets ABC
Kundservice i kommunen  
Ändringssökande inom allmän förvaltning
Det kommunala beslutsfattandets ABC

 

Ta kontakt eller be om offert: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

 

Pin It on Pinterest

Share This