KURSER PÅ SVENSKA

Huhtikuu 2020

En bra beredning – Beredningens ABC 7.4.2020 kl 13-15

Kesäkuu 2020

Beslutorganets sekreterare 8.6.2020 kl 13-15

UPPDRAGSUTBILDNINGAR PÅ SVENSKA

Vill du ha en kurs på svenska? Du kan också beställa följande kurser på svenska till din egen organisation:

Mötesförfarandet i kommunen
Beslutsorganets sekreterare
Kurs för beredare
Kommunallagen för sekreterare
Tjänstemannabeslutets ABC
Kundservice i kommunen
Ändringssökande inom allmän förvaltning
Det kommunala beslutsfattandets ABC

 

Ta kontakt eller be om offert: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

 

Pin It on Pinterest

Share This