KURSER PÅ SVENSKA

 

September 2020

Tekniska sektorns budget – vad kännetecknar den? 8.9.2020 kl 12-14

Oktober 2020

Så lyckas du med dina möten – fakta och konkreta tips för elektroniska och fysiska möten 6.10.2020 kl 13-15

November 2020

Dataskydd i det dagliga arbetet – hur blir din arbetsplats mer personuppgiftsmedveten? 5.11.2020 kl 9-11

UPPDRAGSUTBILDNINGAR PÅ SVENSKA

Vill du ha en kurs på svenska? Du kan också beställa följande kurser på svenska till din egen organisation:

Mötesförfarandet i kommunen
Beslutsorganets sekreterare
Kurs för beredare
Kommunallagen för sekreterare
Tjänstemannabeslutets ABC
Kundservice i kommunen
Ändringssökande inom allmän förvaltning
Det kommunala beslutsfattandets ABC

 

Ta kontakt eller be om offert: kundtjanst@hallintoakatemia.fi

 

Pin It on Pinterest

Share This