Kuinka kehittää kunnan johtoryhmätyöskentelyä tavoitteellisesti?

Olen ollut jäsenenä eri organisaatioiden johtoryhmissä: kunnassa ja eri yrityksissä. Yrityksen johtoryhmässä vastuun tuntuu käsittävän helpommin, sillä kysymyksessä on yleensä viime kädessä vastuu siitä, että yritys tekee voitollista liiketoimintaa. Kunnassa vastuukysymys ei olekaan aivan niin simppeli.
Kunnan johtoryhmässä saattaa olla tilanteita, joissa johtoryhmä ei puhalla yhteen hiileen, vaan johtoryhmän jäsenet miettivät kukin tahoillaan sitä, miten saavat oman sektorinsa asiat parhain päin. On kuntia, joissa asia ei ole näin, mutta joskus törmää myös kuntien johtoryhmiin, joissa unohdetaan yhteen hiileen puhaltaminen ja keskitytään omiin sektoreihin liikaa. Tämä ei ole kokonaisvaltaisesti kunnan etu. Johtoryhmän tulisikin pystyä toiminaan ryhmänä niin, että se ajaa ja ajattelee koko kunnan etua. Kunta on kuitenkin kuntalaisia varten ja vastakkainasettelu eri sektoreiden välillä on turhaa.
Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä ei kannata lähteä liikkeelle julistuksista ja juhlapuheista. Tärkeintä on lähteä liikkeelle ihan konkreettisten asioiden kehittämisestä ja toiminnan tehostamisesta. Tulee ymmärtää ja sitouttaa mitkä ovat koko johtoryhmän tavoitteet, miten ajankäyttöä ja esimerkiksi kokouksia voidaan tehostaa ja kuinka omalla johtamisella, omalla käyttäytymisellä ja johtamisen kehittämisellä voidaan parantaa johtoryhmän toimintaa. Johtoryhmä on yksi kunnan keskeisin toimija, joten johtoryhmän työskentelystä tulee saada mahdollisimman sujuvaa. Johtoryhmän pitää pystyä reagoimaan nopeasti, tehokkaasti ja ylimääräistä byrokratiaa välttäen.  Kunnan operatiivisen johtamisen on lähdettävä johtoryhmästä.
Johtoryhmä on yhdessä ryhmänä vastuussa koko kunnan viranhaltijajohtamisesta. Joskus kuntien johtoryhmät eivät kuitenkaan toimi yhdessä ryhmänä, vaan johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin yksin oman sektorinsa asioista kunnassa. Uudessa kuntalaissa korostetaan kunnan johtamista kuntastrategialla ja kokonaisuutena. Viranhaltijajohdon ja poliittisen johdon työnjakoa on haluttu selkiyttää vielä lain tasollakin enemmän: kunnan viranhaltijajohdon yhdeksi tehtäväksi on annettu kunnan kokonaisedun ymmärtäminen. Tämä tulee nostaa johtoryhmätyöskentelyn keskiöön.
Hallintoakatemia on kehittänyt kunnille suunnatun tavoitteellisen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisvalmennuksen, jonka avulla pystytään parantamaan kunnan strategisen johtamisen taitoja, tehostamaan johtoryhmätyöskentelyä ja huomioimaan uuden kuntalain tuomat velvoitteet.Katso tästä lisätiedot. 

LUE MYÖS