Kunnat ja vuosi 2018

Kuntien hallinnossa tapahtuu monenlaisia asioita vuonna 2018. Useat näistä asioista ovat olleet keskusteluissa jo pidempään. Eri kunnissa hankkeet luonnollisesti on myöskin eri vaiheissa. Tuleva vuosi on kuitenkin monella tapaa kuntamaailmassa kiinnostava ja ehkä historiallinenkin.

Uudella kuntastrategialla johtaminen
Nyt on ensimmäinen kokonainen vuosi, kun kuntia johdetaan uudella kuntastrategialla. Kunnat ovat laatineet uuden kuntalain mukaisia strategioita. Strategian merkitys ja strategialla johtaminen ovat herättäneet jos jonkinlaista keskustelua. Toiset ovat nähneet sen innostavana visiointina ja kunnan tulevaisuuden pohdintana ja toiset taas “leikkimisenä” tai turhana jauhamisena. Tässä onkin haastetta, kun valtuustot ryhtyvät johtamaan uusilla strategioillaan ja ottavat sen huomioon syksyllä talousarviotyöskentelyssä. Saadaan nähdä, toteutuuko kuntastrategian konkretisointi käytäntöön vai ei.

Itsehallinto
Itsehallintokeskustelun toivoisi nousevan vielä aiempaa enemmän ja ehkä jopa hiukan arkisemmallakin tavalla esiin. Itsehallinnon merkitys näkyy kuntien arjessa monessakin asiassa, sillä useitakin asioita on esimerkiksi kuntalaissa jätetty kuntien omaan harkintaan. Kunnat tuntevat parhaiten paikalliset olosuhteet ja omien kuntalaistensa tarpeet. Kuntalaisia lähellä oleva paikallishallinto on mahdollistanut monien paikallisten ideoiden kehittymisen ja syntymisen. Tämä näkyy arjessa myös  paikallisuuden ja kuntalaisidentiteetin merkityksen kasvuna. Tämä siis positiivisessa mielessä. Kunta on kuntalaiselle koti, asuinpaikka ja syntymäpaikka. Tätä varmasti vaalitaan tulevanakin vuonna.

Nopea reagointi
Elämme nopean reagoinnin aikaa – tähän olemme tottuneet mm. somessa. Tämä tarkoittaa kunnillekin entistä enemmän valmistautumista kriisiviestintätilanteisiin. Oleellista on entistä nopeutuvampi tiedonvälitys sekä riittävien monilla kanavilla viestintä, mikäli jokin kanava ei kriisitilanteissa toimisikaan. Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat nyt alkuvuodesta olleet sähkökatkokset Kainuussa, jossa sähkökatkoksista tiedotettiin monilla eri kanavilla laajasti.

EU-tietosuoja-asetus
Emme malta olla nostamatta mukaan yhtä monista meneillään tai loppusuoralla olevista uudistuksista. EU-tietosuoja-asetus tulee näkymään kunnissa käytännön arjessa esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn merkityksen ja riskien korostamisena, organisaation ryhdistämisenä tältä osin ja kuntalaisen oikeuksien laajentumisena. Lisäksi se merkitsee henkilötietojen käsittelijöille lisää koulutusta, lisää ohjeita ja mahdollisesti uusia tai uusittuja järjestelmiä. Hallinnon sähköistymisen sanotaan olevan yksi suurimpia mullistuksia. Tässä saamme jälleen yhden askeleen sillä tiellä.

Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen
Tästä olemme nähneet jo paljon esimerkkejä: on esimerkiksi perustettu elinvoima lautakuntia/jaostoja ja hyvinvointilautakuntia/valiokuntia eri puolille Suomea. Kunnissa on eri tavoin valmistauduttu kunnan uuteen rooliin. Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen jatkuu monin eri tavoin. Suurin osa kunnista on uusissa kuntastrategioissaan ottanut hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen kärjikseen. Vuosi 2018 tulee näyttämään meille, mitä se käytännössä kuntamaailmassa tarkoittaa. Hyvinä esimerkkeinä esimerkiksi ennaltaehkäisevän toiminnan korostamista, kuntalaisen omaehtoisen harrastamisen mahdollisuuksien lisäämistä, kaavoitusratkaisuja, mahdollistavampaa tonttipolitiikkaa jne.

Kysymysmerkki: osallisuuden lisääminen
Kuntalaki toi mukanaan lisää keinoja osallistaa kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä mukaan päätöksentekoon ja osallisuutta onkin lähdetty lisäämään monin eri keinoin: on lisätty kuntalaisten osallisuutta kuntastrategioissa, kokeiltu osallistavia budjetointeja, lisätty kuntalaisraateja ja -kyselyitä ja panostettu viestintään, perustettu kuntalain mukaiset vaikuttamistoimielimet ja niin edelleen. Voiko vuosi 2018 olla osallistavien tapojen ottamista ns. normaaliin päiväjärjestykseen pysyvästi?

Maakunta- ja soteuudistus
Tästä ei liene tarvetta mennä sen syvemmälle: odotuksissa kuitenkin on, että nyt voisi vihdoinkin jotain tapahtua tällä saralla.

Työelämä
Päivittäisessä kuntatyössä vastaan tulee erityisesti kiihtyvä eläköitymistahti sekä työelämän muutos. Kuntatyö digitalisoituu entistä enemmän ja myös työelämän vaatimukset ylipäätänsä ovat muuttumassa esimerkiksi joustavuuden, etätyön ja 24/7 tavoitettavuuden suuntaan. Tämänkin takia kuntatyössä vaaditaan  uudenlaista johtamiskulttuuria, jonka eteen saamme kaikki tehdä töitä. Ei auta kuin kääriä hihat ja alkaa paiskimaan töitä tulevaisuuden entistä paremman kuntatyön eteen!

– Hallintoakatemian erityisasiantuntijat Tuuli Tarukannel ja Ulla Tirronen

LUE MYÖS