Kauppalehdessä on juttu siitä, miten "pihalla" kunnat ovat omista strategioistaan:
"Kuntien ja kaupunkien työntekijöistä 98 prosentilla ei ole aavistustakaan organisaatioidensa strategioista."Sanoisin, että näin on monessa muussakin organisaatiossa kuin kunnissa.
Monessa kunnassa on nyt käynnistynyt ja käynnistymässä strategiatyö. Vaikka väite pihalla olemisesta on ehkä kärjistetty, on se kuitenkin syytä varmasti ottaa tosissaan. Tulevan kuntastrategian ei pidä enää olla kaikkien haaveiden kapulakielinen kirja, vaan konkreettinen ja realistinen johtamisen väline.
Miten tähän sitten päästään?
Sanoisin, että monessa paikassa asennemuutoksella. Nythän strategia on monesti mielletty vähän kevyeksi hömpäksi ja strategioihin on voitu kirjata muutaman seminaarin keskustelujen tulos siitä, mikä olisi "meidän unelmien kunta" tai "ihana elinvoima kylämme" tai "kaikkea hyvää kaikille -kaupunki". Näin ei voida uusia kuntastrategioita tehdä, jos ei haluta, että jatkossakin 98 % työntekijöistämme ei ole aavistustakaan strategian sisällöstä.
Strategia pitää jatkossa ottaa vakavasti ja se täytyy ihan tosissaan sitoa uuden kuntalain edellyttämällä tavalla realistisesti kunnan talouteen ja siihen mitkä ovat todelliset mahdollisuutemme. Tämä ei kuitenkaan ole asennemuutoksen haastavin kohta. Suurin haaste tulee siinä vaiheessa, kun strategialla aletaan johtamaan. Strategiassa pitää pysyä ja päätöksenteko ei saa poukkoilla päivän politiikassa niinkuin nykyään pahimmillaan käy. On vaikea tietää, mikä on strateginen linja, jos strategiassa lukee "elinvoiman kehittäminen" tärkeimpänä linjauksena ja juuri elinvoiman kehittämiseen liittyviä kustannuksia karsitaan jatkuvasti ja pidetään toisarvoisina.
Hyvin tärkeää olisi kehittää koko kunnan johtamista kokonaisuutena, kuten uusi kuntalaki edellyttää. Ei enää hajanaista toimialoittaista johtamista ja hajanaisia asioiakirjoja, vaan hallittu kokonaisuus.
Esimerkiksi tällaisilla keinoilla Hallintoakatemia pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan, että kuntastrategioista tehdään konkreettisia työvälineitä:https://www.hallintoakatemia.fi/#!konsultointi/ccqj 

Lisää aiheesta

Kuntastrategioiden ruuhkavuoden iloinen yllätys Kuntastrategioiden ruuhkavuosi päättyi juuri. Tuntuma on sellainen, että osallistaminen nousi valtavirraksi suunnitteluprosesseissa. Asukkaat (jopa ko...
Tehokkuus ei tarkoita säästöjä Viikonlopun seminaarissa käytiin paljonkin keskustelua "maakuntaluonteista" eli eri maakuntien asukkaille ominaisista luonteenpiirteistä. Eh...
Ensimmäiset tulkinnat kuntastrategiasta On kiinnostavaa seurata ensimmäisten uusia strategioitansa julkaisevien tai hyväksyneiden kuntien tulkintoja siitä, mitä uudella kuntastrategialla tar...
Sidosryhmät kunnan strategiatyöhön Kuntien uudet toimielimet ovat järjestäytyneet ja ajankohtaiseksi monessa kunnassa tulee luottamushenkilöiden perehtymisen jälkeen kunnan strategian l...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This