Kuntahallinto 2.0 – oikeudenmukainen, yhdenvertainen, selkeä ja koordinoitu

Kuntamaailmassa viimeiset vuodet, jopa vuosikymmenet, ovat olleet kiinnostavaa aikaa. Kuntien asia on ollut myöskin poikkeuksellisen paljon esillä ja julkisuudessa. Kuntahallinnolle, kunnille, kaupungeille, pikkukunnille, metropolialueelle, syrjäseudulle sekä seutukunnille ja kaikille muillekin kuntamuodoille on löytynyt puolestapuhujia ja kasvoja. Kuntakenttää on ravisteltu välillä rankallakin kritiikillä esimerkiksi heikoista mahdollisuuksista hoitaa soteasioita, tehottomuudesta tai vaikka eri puolilla asuvien ihmisten eri arvoiseen asemaan joutumisesta. Samanaikaisesti myös yksi keskeinen hallintoa ohjaava ”lakien lakimme” on muuttunut. Eikö tämä olekin kiinnostava, haastava ja innostava hetki lähteä rakentamaan kuntaa 2.0? Me kuntaihmiset emme ole tehottomia ja byrokraattisia, kuten maineemme pahimmillaan, vaan olemme innostunut joukko rakentamassa uutta.

Kunnallishallinto perustettiin asetuksella vuonna 1865. Maailma oli tuolloin hyvin erilainen ja esimerkiksi ihmisten välisissä suhteissa oltiin kaukana nykypäivästä. Osallistumisoikeus oli ”periaatteessa” laaja, mutta esimerkiksi äänestysoikeus ei koskettanut kaikkia. Monet asiat olivat kytköksissä muuhun kuin mihin me olemme tottuneet, esimerkiksi maanomistukseen. Pohdin myös muutama viikko sitten käydessäni teatterissa katsomassa Tytöt1918, ettei tule usein edes ajatelleeksi, että yhteisö on saattanut puuttua niin voimakkaasti syvälle ihmisen yksityisyyteen, kuten ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen, osaamisen määrittelyyn, oman palkan käyttöön tai vaatetukseen. Ihmisten oleminen oli siis kaiken kaikkiaan rajoitetumpaa kuin nykymaailmassa. Näin ollen muutoskin kohtasi suurempaa ja voimakkaampaa vastarintaa. Mutta noista 1865 vuoden päivistä ja jo sitä aiemmistakin kehityskuluista ponnistaa meidän paikallinen hallintomme ja ajattelumme.

Kun rakennamme uutta kuntaa, se on väistämättä rakennettava historian ja erilaisten kehitysvaiheiden päälle. Joidenkin juurtuneiden käsitysten syyt voivat olla historiassa. Vanhat paikalliset asetelmat saattavat nykyisinkin heijastua jonkin kunnan tai alueen päätöksentekoon. Tämä on inhimillistä ja sitä ei voida välttää muuttamalla pykäliä tai kirjoittamalla uusia asiakirjoja. Halu ja mahdollisuus muutokseen lähtee ohjeiden, sääntöjen ja toimintaa ohjaavien asiakirjojen käytäntöön viemisestä ja toimeenpanosta. Itse olen paperin tekijä. Onneksi meillä on Suomi täynnä oikeita tekijöitä – molempia tarvitaan muutokseen!

Meille Hallintoakatemiassa kuntahallinto 2.0 tarkoittaa ainakin oikeudenmukaista, yhdenvertaista, selkeää ja koordinoitua hallintoa, päätöksentekoa ja toiminnan johtamista. Siinä on mielipiteitä, toiveita ja haaveitakin, mutta, kun niiden pohjalta on löydetty kompromissi ja tehty päätös (eikä faktoihin ole tullut muutoksia), niin silloin päätöksessä pysytään. Jokainen kuntalainen pystyy luottamaan, että asioita käsitellään oikein, käsittelijöinä on pätevät, aidosti pätevyyden perusteella valitut henkilöt ja asiat myös pysyvät salassa. Päätöksentekoa ei tarvitse karsia kaikista tunteista, mutta sitä ohjaavat selkeät faktat.

Mitä meidän johtavat asiantuntijamme kertovat kuntahallintoon 2.0 pääsemisestä?

Tule kuulemaan lisää:

Kuntahallinto 2.0 koulutus 11.12.2018, Tampereella tai etänä

http://hallintoakatemia.fi/kuntahallinto-2-0-11-12-2018-tampere/

LUE MYÖS