Kuntahallinto2.0 – mitä mieltä vastaajat olivat?

Blogissamme on käsitelty ja käsitellään jatkossakin kuntahallinnon tulevaisuutta. Kysymystä tulevaisuuden kunnasta ja sen tehtävistä on pohdittu esimerkiksi erilaisissa laajoissa hankkeissa, ryhmissä ja kunnissa. Tällä kertaa kysyimme tulevaisuuden kuntahallinnosta käytännön toimijoilta omassa kyselyssämme. On kiva huomata, että tulevaisuuden kuntahallinnon pohtiminen herättää kiinnostusta. Hallinto monesti on näkymätön kivijalka kaiken alla niin pitkään, kun se on hyvää ja toimii. Siksi onkin hedelmällistä pohtia hallintoa myös hallinnon asiakkaiden kanssa. Miltä hallinto näyttää käyttäjälleen, odotetaanko sen kehittyvän ja mihin suuntaan?

Kun kysyttiin, mihin pitäisi panostaa aiempaa paremmin, kolme eniten vastauksia saanutta asiaa oli: sähköinen asiointi, osallistaminen ja viestintä ulospäin. Avoimissa vastauksissa korostui se, että kaikkea tätä tapahtuu jo nyt, mutta ehkä käytännön toteuttamistavoissa toivottaisiin kehitystä. Lisäksi nimenomaan hallinnosta ja päätöksenteosta viestiminen selkeästi ja ymmärrettävästi nähtiin tärkeänä. Voikin olla niin, että viestimistä on paljon, mutta ei niinkään hallinnon/päätöksenteosta, koska kevyempien aiheiden ehkä ajatellaan kiinnostavan enemmän. Kaikki nämä kolme teemaa ovat toki asioita, jotka on olleet keskusteluissa paljonkin. Varmasti nämä sen vuoksi ovat myös asioita, joihin monessa kunnassa tällä hetkellä panostetaankin ja joita kehitetään koko ajan.

Kunnan johtamiselta toivottiin rohkeampia avauksia, luottamuksen säilyttämistä ja laadukasta valmistelua. Siihenhän varmasti hienosti tiivistyykin tulevaisuuden kunnan johtamisen keskeiset tarpeet. Avoimissa vastauksissa korostettiin hyvän hallinnon merkitystä ja huomion kiinnittämistä sekä resurssien suuntaamista laadukkaaseen valmisteluun. Tiedolla johtaminen on nykyään ehkä jopa muotitermi, mutta siitä huolimatta se varmasti on avain parempaan kuntahallintoon. Pitkäjänteinen työ hyvän hallinnon eteen lisää varmasti luottamusta päätöksentekoon ja sitä kautta koko kuntaorganisaation olemassaolon oikeutukseen.

Kyselyn lopussa kysyttiin vielä, että minkä tehtävän merkitys lisääntyy tulevaisuudessa ja minkä tehtävän merkitys vähenee tulevaisuudessa? Moni vastaaja liikkui jokseenkin saman aihealueen ympärillä eli elinvoima, vetovoima, hyvinvointi ja kestävä kehitys nähtiin monessa vastauksessa lisääntyvinä tehtävinä. Sen sijaan vähentyvinä tehtävinä nähtiin soteasiat (tosin kysymysmerkillä yhä?), henkilökohtainen virastoaikainen palvelu ja näkipä joku vähentyvänä poliittisen nokittelun, sillä ”siihen meillä ei ole varaa”. Samaa mieltä tästä. Tulevaisuuden kuntaa tulisi johtaa ja viedä eteenpäin kohti ilmapiiriä, jossa päätöksiä tehdään hyvän, hyvin resurssoidun ja faktaan perustuvan viranhaltijavalmistelun pohjalta kohti laadukasta, suoraselkäistä ja uudistuvaa poliittista päätöksentekoa.

Matkalla kohti tulevaisuuden kuntahallintoa. Meillä on kaikki välineet käytössämme, otetaan ne esiin ja aletaan käyttämään niitä.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! (Kyselyä levitettiin facebookissa, twitterissä ja LinkedIn:issä. Kysely on auki lokakuusta marraskuuhun 2018. Tässä raportoin tämänhetkisiä vastauksia.)

Kuntahallinto2.0 pääset pohtimaan hyvässä seurassa myös seuraavassa koulutuksessamme:

Kuntahallinto 2.0, 11.12.2018, Tampere

LUE MYÖS