Kuntalaisiin ja kuntaan linkittyneisiin kätkeytyy arvokasta osaamista ja vahvan paikallistuntemuksen kirkastamaa tulevaisuusajattelua – Pirjo Ala-Hemmilä

Saimme olla selvittämässä Kuhmon kaupungin asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja poismuuttaneiden ajatuksia Kuhmossa arvostamistaan asioista ja kaupungin  kehittämisestä. Tässä kontaktoinnissa vahvistui käsitykseni siitä, miten paljon potentiaalia lymyilee vielä edustuksellisen demokratian ulkopuolella. Arkiturvallisuuteen liittyvät tekijät nousivat kärkeen, asia, joka pätee kaikkialla muuallakin. Alueilla on kuitenkin omat vahvuutensa vahvistaa arkiturvallisuutta, joskus vain vahvuuksia esille nostamalla. Kuhmossa poikkeuksellinen vahvuus turvallisuuden kannalta on Rajavartiolaitos, jonka osaaminen ja jatkuva läsnäolo on merkittävä lisä tavanomaiseen huolenpitoon.

Monet Kuhmossa asuvat kannustavat kaupunkia asioiden tekemiseen uudella tavalla ja rohkeisiin kokeiluihin. Vastaajat näkivät, että ikärakenteen muutokseen valmistautuminen on yksi tärkeimmistä toimintaympäristön muutoksista, johon kaupungin tulee varautua. Esille nousi myös ajatus siitä, miten moninainen ikääntyvien asukkaiden joukko on ja miten monella eri tavalla tällä joukolla olisi mahdollisuuksia myös lisätä paikkakunnan elinvoimaa päinvastoin kuin yleisesti ajatellaan. 

Kuhmossa asuvat näkevät tärkeänä myös työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tehtävät teot sekä talouden hyvän hoitamisen. Niille aloille, joissa on työvoimapulaa, nähdään tärkeäksi niin kaupungin kuin koko maakunnan voimin kaikin keinoin etsiä rekrytointiratkaisuja. 

Kuhmoon muuttaneet ja Kuhmossa asuvat antavat kotikaupungilleen hyvän arvosanan asuinpaikkana. Kuhmoon muuttaneet pitävät Kuhmoa turvallisena, harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksia hyvinä ja arvostavat Tuupalan puukoulun tarjoamaa terveellistä oppimisympäristöä lapsille.  Naiset arvostavat miehiä enemmän sitä, että palvelut ovat lähellä ja että arki sujuu ilman ruuhkaa ja jonottamista. Asuinympäristön turvallisuus on yksi tärkeistä pito- vetovoimatekijöistä, miehille vielä naisia tärkeämpää. 

Vastaajien perustarpeisiin liittyvät asiat ovat tärkeitä, kun valitaan asuinpaikkaa: perhe ja ystävät, riittävät toimeentulomahdollisuudet ja arjen turvallisuus. Kun nuo perustarpeet täyttyvät, Kuhmolla on erityisiä vetovoimatekijöitä, joita vastaajat arvostavat ja jotka vahvistavat pito- ja vetovoimaa. 

Näitä tekijöitä ovat mm luonnon tarjoamat mahdollisuudet, kalastus, vapaa metsästysmahdollisuus valtion mailla, edelläkin jo mainittu rauhallisuus ja kiireettömyys, oma nykyinen tai aiempi sidos (paikka tai ihmiset) Kuhmoon, toimivat peruspalvelut, vireä kulttuurielämä ja neljä vuodenaikaa.  

Kuhmolaiset ovat tarinankertojia. Pysähdy hetkeksi kuhmolaisen kanssa ja huomaat tämän. Tarinat antavat paikoille, tapahtumille ja ihmisille syvyyttä ja tarinan vastaanottanut on äkisti osa Kuhmoa. Kuhmolaisessa tarinankerronnassa on myös rauhoittava ja empaattinen vire, joka nopeasti saa oman mielen huomaamaan, että eihän tässä suurta hätää olekaan.

Huomasimme fokusryhmähaastatteluiden aikana, että Kuhmon kaupunkiin eri tavoin linkittyneet ihmiset ovat vahvasti kaupungin kehittämisestä kiinnostuneita ja innostuneita. Kaupunginjohtaja Tytti Määttä näkee tämän erittäin tärkeänä kaupungin tulevaisuuden kannalta. Hän näkee, että menestyneiden mutta väestöltään pienenevien kuntien vahvuudet löytyvät ihmisistä. 

Saavutettavuus on tärkeä kehittämisen kohde. Toisaalta kaiken aikaa fyysisen saavutettavuuden rinnalla, henkinen välimatka on pienentynyt kaikkialle. Yhteydenpito ja yhdessä tehtävä työ onnistuu globaalisti ilman fyysistä liikettä ja Korona-viruksen kaltaisten poikkeusolosuhteiden vallitessa, osaamme arvostaa tätä kehityksen suuntaa.

Kuhmon erityispiirteiden ja vahvuuksien vahvistamiseksi kuten Venäjään ja rajaan liittyvän osaamisen, puuosaamisen ja -rakentamisen, kamarimusiikin ja muun vahvan kulttuuritarjonnan, erityisen luontomatkailun tai lentokentän kehittämiseksi virisi runsaasti erilaisia toimintaehdotuksia. 

Tapahtumaosaamisen, sesonkiluontoisen majoituskapasiteetin ja ravintolapalveluiden lisääminen tarjoavat myös mahdollisuuksia siihen, että yhä useampi saa kosketuspintaa Kuhmoon ja on sitä kautta kaupungin vakinaisempi tai tilapäinen palvelujenkäyttäjä. 

Kuhmon kaupunki toteutti Elävä Kainuu -Leaderin avustuksella Pitoa ja vetoa Kuhmoon -hankkeen, jossa selvitettiin Kuhmon pito- ja vetovoimatekijöitä. Tietoja hyödynnetään kaupungin viestinnän, tulomuuttopalveluiden ja peruspalvelujen kehittämisessä. Hanketta on rahoitettu myös Suomen Metsäsäätiön Kuhmolle luovuttamalla rahoituksella.

Mikäli sinua kiinnostaa selvittää jotakin oman kuntasi kokemusasiantuntijoilta, mietitään yhdessä miten ja milloin!

Pirjo Ala-Hemmilä, 040 7529 719,  pirjo.ala-hemmila@hallintoakatemia.fi

LUE MYÖS