Kuntastrategiablogi 3: Elinvoiman energia

Kunnan elinvoima voidaan nähdä kunnassa olevana energiana. Luonnossa energiaa tarvitaan kehittymiseen, kasvamiseen ja parantumiseen. Innovaatioiden ja yhteistyön näkökulmasta hyvässä energiassa toimimisessa kaikki on mahdollista. Hyvää energiaa kasvattaa aito arvostus yhteistyökumppaneita kohtaan sekä toisen työn arvostus. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteispeli kunnan yhteistyökumppaneiden kanssa luo myös elinvoiman energiaa.

Wikipedian mukaan energia määritellään usein voiman, kappaleen tai systeemin kyvyksi tehdä työtä. Energia myös ilmenee erilaisissa muodoissa. Mielenkiintoista on, että energia ei fysiikan lakien mukaan häviä tai synny vaan pysyy vakiona. Ihmisten toimintaan tätä voisi ajatella seuraavasti, jos energia pysyy vakiona sen laatu vaihtelee. Onko energia laadultaan esimerkiksi hyvää energiaa, jota tarvitaan kasvattamisessa ja kehittymisessä vai pahaa energiaa, joka tuhoaa?

Uusi valtuustokausi on alkanut ja kuntien strategioissa pohditaan myös kunnan elinvoiman tulevaisuuksia. Strategisen yhteistyön rakentamisessa koko valtuustokaudelle toimii kunnan elinvoima-ohjelma. Se rakennetaan kunnan strategian pohjalta erilaisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi eli arjen työksi ja elinvoiman energian suuntaamiseksi.

Elinvoiman johtamisessa on tärkeää:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja: Taina Ketola

Täältä lisää tietoa Hallintoakatemian elinvoimaohjelmista

LUE MYÖS