Kuntien elinvoimatekijöitä löytyy pitkä lista, MUTTA..

Pyysinkirjoittamastani blogitekstistänipalautetta ja sain kysymyksen, ettäonko kunnilla ylipäänsä roolia elinvoiman kehittämisessä liikenneyhteyksien ja tonttipolitiikan lisäksi? Onko loppu kiinni siitä miten innovatiivisia yrittäjiä kunnassa vaan sattuu elämään?
Aloin pohtimaan tarkemmin sitä miten me ylipäänsä ymmärrämme elinvoiman ja mistä ajattelemme sen syntyvän. Itse ymmärrän elinvoiman laajempana asiana kuin yritysten ja yrittäjyyden ympärillä olevana ilmiönä. Tosin kunnassa, jossa elinvoimatekijöitä ei ole, elinvoima näyttäytyy juuri noin kuin saamassani kysymyksessä(ymmärrän hyvinkin kysyjää).Elinvoima liittyy yrittäjyyteenkin, mutta se liittyy myös kuntaan, yhteisöllisyyteen, kuntalaisiin ja vireyteen. Siihen, että ollaan osa jotakin mitä muutkin haluavat olla. Ollaan "me "ja tehdään tämä kaikki "meitä" varten. En voi olla kehumatta jälleen Keravan hanketta "Meidän Kerava", joka on asenne, josta syntyy elinvoimaa (toim.huom. hanke kylläkin kuulemma on jo haudattu).
Ajattelin listata erilaisia löytämiäni elinvoimatekijöitä. Niitä on runsaasti. Mutta mikään ei muuta sitä faktaa, että samat kunnat kilpailevat samoista ihmisistä ja samasta elinvoimasta. Seonydinkysymys, johon pitäisi löytää vastaus ennenkuin reuna-alueet oikeasti tyhjenevät.
Elinvoimaa syntyy ainakin seuraavista asioista:
Keskustojen elävöittäminen ja houkuttelevuuteen panostaminen, asuinalueiden houkuttelevuus ja niihin panostaminen;Kunnan houkuttelevuus -mielikuvan luominen: mm. tasa-arvon, suvaitsevuuden edistäminen, opiskelijakaupunkikonsepti, lapsiystävällinen kunta, hyvän tahdon kunta, vihreä kunta, eläkeläiskylät, jne.;Kunnan ja alueen vetovoiman kehittäminen, tapahtumat, matkailun aito edistäminen silloin kun se on realismia, kahvila- ja ravintolakulttuuriin panostaminen, tienvarsipaikkojen hyödyntäminen, kuntalaisten olohuoneet, kuntalaisten virtuaaliset tilat;Kuntalaisten aktivoiminen, kuntalaisia kiinnostavat tapahtumat, aidot vaikuttamismahdollisuudet, kuntalaisten aktivointi mm. talkoot, kaupunginosatapahtumat, kyselyt, asukasillat, sähköiset tavat… On löydettävä uusia kanavia ja keinoja;Harrastustoiminnan edistäminen, kulttuurin ja liikunnan edistäminen, panostaminen tiloihin, tukiin, tasapuolisuuteen, monipuolisuuden huomioiminen, yhteisöllisyys, yhdistystoiminta;Osaava työvoima: koulutus, houkuttelevuus, työnantajamaine, aito panostaminen rekrytointiin, markkinoinnin ja rekrytoinnin yhteistyön kehittäminen;Tonttitarjonta, liikenneratkaisut, hyvin toimiva kaavoitus, kunnan rooli kiinteistömarkkinoilla;Kunnan helppo/hyvä saavutettavuus ja sen hyödyntäminen, tietoliikenneyhteydet;Yritysten innovaatio- ja uusiutumiskyvyn tukeminen mm. oppilaitosyhteistyö, paikkakunnan teollisten yritysten mahdollisuudet, hankkeet, ohjelmat, hautomot;Yrittäjyyden edistäminen, yritysneuvonta ja muu tuki, hankintoihin panostaminen ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien parantaminen, toimitiloihin panostaminen, tilojen uusiokäyttö, kehittämishankkeet, alueen markkinointi, markkinointiviestintä;Elinvoiman strateginen ajattelu: kunnan kaikkien toimialojen selkeä ymmärrys omista elinvoimatehtävistään ja mahdollisuuksistaan;Elinvoimaa voi lisätä myös elinvoimaa haittaavien toimintatapojen karsimisella: tässä oleellista mielestäni on, että uutta pitää uskaltaa yrittää, joten riitelyyn ja kyttäämiseen ei pidä käyttää yhtään aikaa.

LUE MYÖS