Laatuorganisaatioksi ei synnytä – se on jatkuvan kehittämisen tulos

Mikä erottaa hyvin johdetun ja toimivan laatuorganisaation organisaatiosta? Kun lähdimme vuosi sitten kehittämään organisaatiotamme ja hakemaan ISO 9001:2015 laatusertifikaattia, ajattelin, että meidän organisaatio on sen verran pieni, ettei tavassa johtaa tai organisoida voi olla mitään kovinkaan kummallista kehitettävää. Tutustuttuani tarkemmin laatuideologiaan, tajusin, että keskeinen tekijä on se, että tavallisessa organisaatiossa uskotaan asioiden olevan kunnossa ja siten kuin kukin organisaation vastuullinen sanoo. Laatuorganisaatiossa pitää joka hetki pystyä osoittamaan, miten asiat ovat. Ei riitä, että todetaan, että kaikki on kunnossa, pitää osoittaa, että kaikki on kunnossa. Laatuorganisaatiossa osoittamisen ja todistamisen täytyy kulkea jokaiselta työntekijältä johdolle saakka. Iso 9001:2015 laatujärjestelmään kuuluukin se, että organisaation johdon tulee sitoutua ja osallistua laatujohtamiseen sekä ottaa siitä näkyvä vastuu. Kun kaikilla organisaation eri tasoilla olevilla ihmisillä on tarvittava pätevyys ja mahdollisuus vaikuttaa ja kun he osallistuvat täysipainoisesti, organisaatiolla on parempi kyky luoda ja tuottaa. Laadunhallinnan ensisijainen tavoite on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset.

Otetaanpa esimerkki. Minulle sanottiin aikanaan, että meidän palautejärjestelmä on tarpeeksi hyvä, koska jokainen koulutuspäällikkö käy palautteen kouluttajan kanssa läpi ja reagoi tarvittaessa siihen. Laatuorganisaatiossa kuitenkin seurataan koordinoidusti ja kokonaisuutena palautetta. Koulutuspäällikkö seuraa yksittäisiä koulutuksia, operatiivinen johto seuraa kokonaisuutta ja kaivaa sieltä poikkeamat sekä myös onnistumiset. Hallitus seuraa kokonaispalautetta ja reagoi tarvittaviin poikkeamiin sekä pohtii myös sitä, missä ollaan onnistuttu. Tällöin kaikki tietävät koko ajan, miten meillä laadullisesti menee ja mitä meidän kannattaa tai ei kannata jatkossa tehdä. Laatuorganisaatiossa asiat lähtevät strategiasta, palaavat operatiiviseksi toiminnaksi ja käsitellään riittävän usein hallituksessa. Tämä tuo myös pieneen organisaatioon ryhtiä ja kyllä … laatua.

Yksi laatuorganisaation merkittävä hyöty löytyy jatkuvan parantamisen tavoitteesta. Meidän omassa strategiassa jatkuva paranaminen näkyy esimerkiksi seuraavasti arvoissa: ”Jatkuva kehitys: Kehityksemme on jatkuvaa. Parannamme toimintaamme tarkasti laaditun palautejärjestelmän avulla. Kehitämme jokaista kurssiamme ja jokaista prosessiamme kerta kerralta paremmiksi. Luotamme tutkimuksen ja kehityksen pohjalta kerättyyn tietoon ja haluamme olla kehittyvä toimija, joka on aina askelen edellä. Kehitämme uusia tapoja opiskella ja kehittää osaamista kestävän kehityksen periaatteella.”

ISO 9001:2015 järjestelmän mukaan parantaminen on keskeinen osa menestyvien organisaatioiden toimintaa. Parantaminen on tärkeää organisaatiolle, jotta se voi ylläpitää suorituskyvyn nykyisen tason, reagoida muutoksiin sen sisäisissä ja ulkoisissa olosuhteissa ja luoda uusia mahdollisuuksia. Monia näistä asioista tehdään erilaisissa organisaatioissa ja toimiihan hyvin tekeminen myös ilman erillisiä sertifikaatteja. Meidät se kuitenkin sai vielä entisestään kirjaamaan ja seuraamaan asioita paremmin. Luomaan prosesseja ja myöskin toimimaan luotujen prosessien mukaisesti. Käymme koko henkilöstön kanssa laatuasioita läpi lähes kuukausittain ja silloin asia myös pysyy kirkkaana mielissä. Saimme laatua kehittäessämme palautetta siitä, että meillä oli jo toimivat prosessit, mutta ne prosessit olivat osittain liiaksi meidän päissämme. Nyt prosessit on entistä tarkemmin myös paperilla ja sitä kautta toivottavasti myös syvemmällä organisaatiossa. Nyt kaikki myös tulkitsevat niitä samoin.

 

Tuuli Tarukannel

LUE MYÖS