Med multiplikationstabellen som förebild i mötesrummet

Det finns en regel som nästan aldrig slår fel vid ett kommunalt beslutsorgans möte. Det man som beredare eller sekreterare är beredd på att ska bli en stor fråga, blir inte det. Istället uppstår det diskussion och förslag i helt oväntade frågor. Det här är förstås en del av tjusningen med den politiska behandlingen, men det är också en utmaning för mötets sekreterare. Man är beredd på att det ska bli diskussion och omröstning i en viss fråga, men så har politikerna kommit överens om frågan på förhand och den frågan går vidare utan större hallå. Istället blir det ändringsförslag och omröstningar i en fråga som man trodde skulle avklaras med ett klubbslag.

Det gäller alltså att ha koll på processer och förfaringssätt ur mer än ett perspektiv. Min klasslärare i lågstadiet sade alltid att ”man ska kunna multiplikationstabellen som rinnande vatten, även om man blir väckt mitt i natten”. På samma sätt är det med förvaltningsfrågorna. På mötena uppstår situationerna snabbt och oväntat, och en felbedömning i processen kan få följder som lever i flera år i form av besvär.

Ingen kan förstås ha alla detaljer från lagstiftning och bestämmelser i minnet, men det gäller att kunna känna igen situationer som kan bli problematiska, och reagera för att kunna kolla upp hur man ska gå tillväga på rätt sätt. Om man hinner reagera och vet var man ska söka närmare information, så är man redan på god väg mot en god förvaltningskultur. Det talas mycket om riskhantering i kommunerna idag. En god förvaltningskultur är en central del av riskhanteringen i kommunen.

Har du koll på allt detta? Vad är skillnaden på omröstning och val? Vad är skillnad på bordläggning och remittering? Hur antecknas en avvikande mening? När kan föredragande ändra sitt förslag? Vad händer om protokolljusteraren inte godkänner protokollet? Känner du att det skulle vara bra att gå igenom det här? Eller är du ny i din uppgift som sekreterare för ett kommunalt beslutsorgan?

Kom med på distanskursen En bra beredning – beredningens ABC 5.3.2019 kl. 14-16. Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg, som har över 15 års erfarenhet av kommunförvaltning och som fungerat som mötessekreterare i fullmäktige, kommunstyrelse och flera olika nämnder.

På svenska och bekvämt på distans!

Anmäl dig här: http://hallintoakatemia.fi/introduktionskurs-for-beredare-23-1-2019/ 

Erika Strandberg

LUE MYÖS