Oletko joskus ihmetellyt, että mitä eroa on webinaarilla, verkkokurssilla tai vaikkapa webcastingilla? Kaikki vivahtavat siihen, että kyseessä on jonkin asteinen internet-koulutus (tai muu nettipohjainen tilaisuus). Etäkouluttamisen alueella termit eivät olekaan vielä kovin vakiintuneita suomen kielessä, joten kaikenlaisia termejä vilahtelee ja termejä määritellään myös koko ajan uudestaan.

Etäkoulutuksesta voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia sanoja: videokoulutus, webinaari, striimikoulutus, videoneuvottelukoulutus, internetkoulutus, internetkokous, suorataltiointi, webcasting, verkkokoulutus, verkkoluento ja niin edelleen. Termit siis vaihtelevat ja sinällään lopullisia “oikeita” termejä ei ole.

Jotta termit eivät sekoittaisi liikaa, olen toistaiseksi päätynyt seuraavaan jaotteluun yksinkertaistamaan termien sekamelskaa:

Etäkoulutus-termi kattaa kaikenlaisen etäkouluttamisen ja kouluttamisen verkossa. Etäkoulutuksesta voidaan puhua myös verkkokoulutuksena.

Verkkokurssi

Verkkokurssi tarkoittaa yhden teeman tai aihekokonaisuuden ympärille suunnitelmallisesti käsikirjoitettua yhtenäistä kokonaisuutta. Verkkokurssi jakaantuu yleensä eri jaksoihin (ns. moduuleihin) – ikään kuin kirjan luvut – ja verkkokurssi etenee jaksotetusti loogisesti eteenpäin. Verkkokurssilla voi olla erilaisia sisältöjä, useimmiten verkkokurssilla on kuitenkin vähintään opiskelumateriaaliosio, joka voi koostua esimerkiksi videoista, ppt-esityksistä, oppaista ja muusta lähdemateriaalista sekä harjoitustehtäviä. Useimmiten verkkokurssit ovat pidempikestoisia (viikosta muutamaan kuukauteen tai pidempäänkin) ja eivät sisällä välttämättä ollenkaan läsnäoloa tietyllä hetkellä, vaan osallistujat saavat tehdä verkkokurssia itselleen sopivalla hetkellä.

Videokoulutus

Videokoulutus toimii kattoterminä videovälitteisesti pidettäville koulutuksille. Videokoulutuksessa  keskiössä on kouluttajan koulutusosuus, mutta osallistujat osallistuvat etänä. Videokoulutuksessa osa osallistujista voi olla myös samassa paikassa osallistumassa kuin kouluttaja tai osallistujat voivat kokoontua esimerkiksi yhteen toimipisteeseen katsomaan koulutusta joukolla ja kouluttaja voi kouluttaa etänä. Trendinä vaikuttaa olevan siirtyminen sellaiseen videokouluttamiseen, jossa kaikki osallistujat voivat osallistua etänä omalta koneeltaan ilman lisälaitteiden tarpeita sekä jossa myös kouluttaja voi kouluttaa etänä omalta koneeltaan siirtymättä mihinkään erityiseen koulutustilaan.

Videokoulutus voi olla myös tallenne jo pidetystä suorasta videokoulutuksesta.

Videokoulutus tarkoittaa käytännössä usein live-videokoulutusta eli suoraa videokoulutusta. Yleisenä terminä tästä on käytetty myös striimaus -sanaa. Toisia usein käytettyjä termejä ovat webcasting ja suoratoisto. Live-videokoulutuksiin saa usein lisättyä osallistavia elementtejä kuten kysymysten kysymys -mahdollisuuden, äänestyksiä koulutukseen liittyvistä aiheista ja muita osallistavia elementtejä, jolloin striimin kautta toteutettavasta kouluttamisesta tulee osallistavampaa.

Videokoulutusta tai verkkoseminaaria voidaan kutsua myös webinaariksi,  mutta webinaarit pidetään yleensä erillisessä webinaari-ohjelmassa. Webinaari-ohjelmat on usein tehty kokousmaiseen verkkokäyttöön, mutta yleensä webinaariohjelmassa onnistuu myös kouluttaminen.

Etäkoulutus on kasvussa

Etäkouluttamisesta on tullut osa “normaalia” koulutustarjontaa ja vaikuttaa siltä, että erityisesti videovälitteinen (ja videoita sisältävä) koulutus lisääntyy nopeasti. Monessa organisaatiossa on päädytty kuitenkin järjestämään samat koulutukset täysin samanlaisina sekä paikan päällä tapahtuvina perinteisinä koulutuksina, että videokoulutuksina. Toisin sanoen kouluttaja astelee yleisön eteen saman ppt-esityksen kanssa ja alkaa puhua riippumatta siitä onko yleisö läsnä tilassa vai videoyhteyden päässä. Käytännössä tämänkaltainen videokouluttaminen saattaa heikentää sekä paikalla olevan osallistujan oppimiskokemusta sekä olla huono oppimiskokemus myös etänä olevalle osallistujalle. Pahimmillaan tällaiset ensikokemukset videokoulutukseen osallistumisesta voi käännyttää henkilöt etäkoulutusta vastaan, vaikka varmasti parempia videokoulutuksia pystytään järjestämään. Tavoitteenani onkin, että jatkossa videovälitteiset koulutukset olisivat entistä laadukkaampia ja juuri etäkoulutuksiksi suunniteltuja jo alun perin. Paremman etäkoulutuksen puolesta siis eteenpäin!

***-

Ulla Tirronen

erityisasiantuntija, Suomen Videokoulutus Oy

Kirjoittaja on Hallintoakatemian verkoston jäsen

Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , ,

Pin It on Pinterest

Share This