Kun perehdyin saavutettavuusdirektiiviin ensimmäinen kerran, olin skeptinen. Jälleen kerran lisää velvoitteita julkiselle sektorille – miten näistä kaikista uusista velvoitteista voi ehtiä selviämään?
Kuitenkin aikani perehdyttyäni on todettava, että saavutettavuusdirektiiviin liittyvät tavoitteet ovat luonnollisestikin erittäin kannatettavia ja että kuka tahansa hyötyy entistä saavutettavimmista verkko- ja mobiilipalveluista. Saavutettavammat verkkosivustot edistävät osaltaan yhdenvertaisuutta. Osaltaan saavutettavuusvaatimukset liittyvät jo meille hyvinkin tuttuihin asioihin kuten siihen, että tulisi käyttää mahdollisimman ymmärrettävää ja hyvää kieltä.

Saavutettavuus liittyy digitaalisten palveluiden helppokäyttöisyyteen  (vrt. esteettömyys fyysisiin). Saavutettavuudesta hyötyvät erityisesti esimerkiksi näkövammaiset, kuulovammaiset, oppimishäiriöiset sekä ikääntyneet. Saavutettavuuden parantaminen luo ymmärrettävämpiä ja helpommin käytettäviä digipalveluita.

Saavutettavuusdirektiivi vaikuttaa osaltaan muun muassa siihen, miten meidän kannattaa julkaista verkkosivuilla asioita ja siihen, millä tavalla tekstiä, kuvia ja muuta asiaa julkaisemme sivuillamme. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nettisivujen sisältö on mahdollisimman ymmärrettävää. Saavutettavuusdirektiivi ei koske kaikkia verkkosivujen päivittäjiä automaattisesti.

Saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi eli mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan. Eduskunta hyväksyi lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 12.2.2019 ja laki tuli voimaan 1.4.2019 (306/2019). Laissa saavutettavuusvaatimusten valvonta on sijoitettu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Vaikka direktiivi velvoittaa julkista sektoria, on kaikkien etu, että verkkosivustojen sisällöt sekä mobiilipalvelut ovat mahdollisimman saavutettavia. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sisältö on mahdollisimman ymmärrettävää ja että verkkosivuja pystytään käyttämään mahdollisimman monista eri lähtökohdista käsin.

Saavutettavuusdirektiivin ensimmäinen määräaika lähestyy: 23.9.2019 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen tulee olla direktiivin mukaisia. Tätä ennen on hyvä saattaa itsensä hyvin kartalle saavutettavuusvaatimuksista. Kun tutustuu saavutettavuusdirektiiviin liittyviin vaatimuksiin, saattaa asia tuntua välillä melko tekniseltä. No, sitä osa vaatimuksista kieltämättä on, se on myönnettävä. Mutta eräs seminaariosallistuja kommentoi saavutettavuuden perusajatusta mielestäni osuvasti: saavutettavuuden edistäminen on empatiaa.

Hallintoakatemia kouluttaa aiheesta useasti syksyn 2019 aikana: 

Tutustu tarkemmin ohjelmaan klikkaamalla ko. koulutuksen nimeä – linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tutustu tarkemmin saavutettavuusdirektiivin perusteisiin täältä:

 

Ulla Tirronen

Hallintoakatemia
Asiasanat: ,

Pin It on Pinterest

Share This