Ihmisillä on erilaisia harrastuksia. Yksi omistani on miettiä eri laeista suosikkipykäliäni (tiedän, hanki elämä -> mutta hetkinen, tämä on mun elämää 😊 ) Hallintolaista suosikkini on hallinnon oikeusperiaatteita koskeva 6 § ja siinä erityisesti luottamuksensuoja periaate. Tosin 9 § hyvästä kielenkäytöstä kilpailee asemastaan tämän pykälän rinnalla.

Tieteen termipankki määrittelee luottamuksensuojan meille näin:

”Määritelmä: hallinto-oikeudellinen periaate, jonka mukaan viranomaisen velvollisuutena on suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia

Selite: Hallintolain 6 §:ssä määritelty periaate turvaa yksityisen perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin ja yksityisen kannalta haitallisiin tai muuten epäedullisiin muutoksiin. Viranomainen ei siten saa toimenpiteillään puuttua voimassa oleviin oikeussuhteisiin tai muihin oikeutettuihin odotuksiin, ellei siihen ole lakiin perustuvaa toimivaltaa. Luottamuksensuojan kohteena olevat odotukset kohdistuvat paitsi voimassa olevien oikeussuhteiden pysyvyyteen myös siihen, että viranomainen noudattaa sillä olevia velvollisuuksia ja sitoumuksia.”

Luottamuksen suojaa tarvitaan, jotta ihmiset pystyvät luottamaan siihen, että viranomaisten päätökset ovat oikeita, lainmukaisia ja pysyviä. Ihmisellä on oltava myös turva viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Kun päätös tehdään, sen pitäisi olla pysyvä. Viime aikoina päätöksenteko on ollut entistä poukkoilevampaa ja jo tehtyjä päätöksiä muutetaan entistä kevyemmin perustein. Luottamus päätöksiin syntyy sitä kautta, että ne tehdään huolellisesti, oikein ja ilman vääriä taustavaikuttimia ja muuta mielivaltaa. Tätä kautta se synnyttää myös turvallisuuden tunnetta. Viranomaisella on hommat hallussa ja kaikki toimii. Toisin sanoen luottamuksensuoja suojaa meitä siis monelta asialta. Kyse on paljon moniulotteisemmasta asiasta kuin virallinen määritelmä antaisi ymmärtää – en ole suotta valinnut lempipykälääni 😀

Näillä kevyillä ajatuksilla onkin hyvä siirtyä vapun juhlintaan. Eräänlaista luottamuksensuojaa kunnolla toteutettu vapun juhliminen vaatiikin, jos juhliminen vielä on samanlaista kuin itselläni 2000- luvun alkupuolella, kun viimeksi olen juhlinut sitä haalarit päällä…

Hyvää vappua!

Lisää aiheesta

Lapsen oikeudet hallinnossa Yk:n lasten oikeuksien sopimus on jo vuodesta 1991 asettanut julkiselle hallinnolle vaatimuksia lapsen oikeuksien toteutumisesta ja turvaamisesta. S...
Itsehallinnon hiipumisen tragedia Alexis de Tocqueville kiinnitti 1800-luvun alussa kirjoittamassaan kirjassa Demokratia Amerikassa huomiota siihen, että toisin kuin Amerikassa, Euroo...
Mikä katsotaan tietopyynnöksi ja kuinka siihen vas... Miten tulkitsen erilaisia yhteydenottoja? Mihin pitää reagoida? Kuka tulkinnan viimekädessä tekee? Kysymyksiä, joita pohditaan useinkin hallinnon ko...
Uusi kunta 2017 on täällä Kuntaliitolla oli vuonna 2009 käynnissä Uusi kunta 2017 hanke, jossa olin mukana. Uusi kunta 2017 on nyt täällä ja yritin miettiä, mikä hankkeen tavoi...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , ,

Pin It on Pinterest

Share This