Miltä luottamuksensuoja meitä suojaa?

Ihmisillä on erilaisia harrastuksia. Yksi omistani on miettiä eri laeista suosikkipykäliäni (tiedän, hanki elämä -> mutta hetkinen, tämä on mun elämää 😊 ) Hallintolaista suosikkini on hallinnon oikeusperiaatteita koskeva 6 § ja siinä erityisesti luottamuksensuoja periaate. Tosin 9 § hyvästä kielenkäytöstä kilpailee asemastaan tämän pykälän rinnalla.

Tieteen termipankki määrittelee luottamuksensuojan meille näin:

”Määritelmä: hallinto-oikeudellinen periaate, jonka mukaan viranomaisen velvollisuutena on suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia

Selite: Hallintolain 6 §:ssä määritelty periaate turvaa yksityisen perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin ja yksityisen kannalta haitallisiin tai muuten epäedullisiin muutoksiin. Viranomainen ei siten saa toimenpiteillään puuttua voimassa oleviin oikeussuhteisiin tai muihin oikeutettuihin odotuksiin, ellei siihen ole lakiin perustuvaa toimivaltaa. Luottamuksensuojan kohteena olevat odotukset kohdistuvat paitsi voimassa olevien oikeussuhteiden pysyvyyteen myös siihen, että viranomainen noudattaa sillä olevia velvollisuuksia ja sitoumuksia.”

Luottamuksen suojaa tarvitaan, jotta ihmiset pystyvät luottamaan siihen, että viranomaisten päätökset ovat oikeita, lainmukaisia ja pysyviä. Ihmisellä on oltava myös turva viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Kun päätös tehdään, sen pitäisi olla pysyvä. Viime aikoina päätöksenteko on ollut entistä poukkoilevampaa ja jo tehtyjä päätöksiä muutetaan entistä kevyemmin perustein. Luottamus päätöksiin syntyy sitä kautta, että ne tehdään huolellisesti, oikein ja ilman vääriä taustavaikuttimia ja muuta mielivaltaa. Tätä kautta se synnyttää myös turvallisuuden tunnetta. Viranomaisella on hommat hallussa ja kaikki toimii. Toisin sanoen luottamuksensuoja suojaa meitä siis monelta asialta. Kyse on paljon moniulotteisemmasta asiasta kuin virallinen määritelmä antaisi ymmärtää – en ole suotta valinnut lempipykälääni 😀

Näillä kevyillä ajatuksilla onkin hyvä siirtyä vapun juhlintaan. Eräänlaista luottamuksensuojaa kunnolla toteutettu vapun juhliminen vaatiikin, jos juhliminen vielä on samanlaista kuin itselläni 2000- luvun alkupuolella, kun viimeksi olen juhlinut sitä haalarit päällä…

Hyvää vappua!

LUE MYÖS