Missiona hyvän hallinnon ja kunnallisen päätöksenteon tukeminen – yhdessä

Kuntamaailmassa on kuohunut eri tavoin. Kun ajat vaikeutuvat, tulisi ihmisten löytää toisensa ja pitää yhtä. Miten Suomea rakennettiin esimerkiksi sodan jälkeen? Ehkäpä silloinkaan ei oltu kaikesta samaa mieltä ja vointikin oli hieman erilainen kuin meilllä nyt. Siitä huolimatta tarina kertoo meille suomalaisesta sisusta, periksiantamattomuudesta ja lämpimästä yhteishengestä. Mihin ja miten me tunnemme yhteenkuuluvuutta?

Olemme saaneet lukea kuulumisia kunnista, joissa luottamushenkilöillä keskenään tai viranhaltijoiden kanssa on nokkapokkaa, kärhämää tai taistelua suurilla liekeillä. Uutisia lukiessa alkaa huolettaa, voisiko noin tapahtua meidän kunnassamme. Ja epäilemme, että kyllä voi. Pienestäkin asiasta pystyy paisumaan suhteeton kriisi.

Kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö vaatii onnistuakseen yhteistä käsitystä hyvästä hallinnosta ja hallinnon perusasioista. Tämän varmistamiseksi uuden valtuustokauden alkaessa luottamushenkilöt koulutetaan rautaisannoksella kuntien päätöksentekoa ja taloutta. Näin on pitkään toimittu ja yhteinen käsitys antaa hyvän alun yhteistyölle. Oppiminen ei saisi loppua tähän. Usein vasta toimikauden aikana vähitellen huomaa erilaiset tiedon tarpeet. Uskomme, että mitä enemmän kunnallisilla toimijoilla on yhteistä tietoa toimintaa ohjaavista säädöksistä, osataan myös antaa arvo viranhaltijan valmistelulle tai kunkin toimijan roolille kuntaa johdettaessa.

Hallintoalan koulutuksiin ja valmennuksiin erikoistunut Hallintoakatemia ja lakisääteinen täydennyskoulutusten tarjoaja SnellmanEDU ovat käynnistäneet pitkäkestoisen yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää kunnallista päätöksentekoa ja tukea hyvän hallinnon kehittymistä kunnallisissa organisaatioissa. Tässä yhteistyössä Hallintoakatemia tarjoaa vankan sisältöosaamisen ja SnellmanEDU pedagogiset palvelut sekä lähi- että etäopetukseen. Haluamme edistää sitä kulttuuria, missä asiat hoidetaan asiallisesti, rauhallisesti, ratkaisukeskeisesti ja tavoitellaan jatkuvasti oppivaa organisaatiota. Haluamme lukea uutisia, joissa on onnellinen loppu.

Innokkaimmat kunnat ovat jo lähestyneet meitä uusien valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kouluttamisessa. Päätimme miettiä yhdessä kahden koulutusorganisaation kanssa, millainen mielestämme olisi paras mahdollinen luottamushenkilökoulutus. Hyvin pian piirtelimme suunnitelmia oppivasta organisaatiosta, jossa luottamushenkilön osaamista vahvistetaan kauden alussa ja koko neljän vuoden ajan kaiken aikaa kehittyen. Tähän ajatteluun perustuen tarjoamme koulutuksia tehtäviään nyt ja uudella kaudella hoitaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Keväästä 2021 alkaen tarjoamme kunnallisille luottamushenkilöille myös HALLI – hyvän hallinnon käsikirjan digitaalisessa muodossa. Käsikirja on muutakin kuin opas: se sisältää itsearviointiin houkuttavia testejä, soveltamis- ja täydennystehtäviä, joihin luottamushenkilö voi palata yhdessä muiden kanssa tai oman kehittymistarpeensa mukaan koko valtuustokauden ajan.

Esimerkki käsikirjan sisällöstä:

  • Alkutesti
  • Millä tavoin luottamushenkilö voi edistää hyvää hallintoa?
  • Hallintosääntö ohjaa kunnan päätöksentekoa
  • Valtuusto johtaa kuntastrategialla
  • Kokousmenettelyjen ABC
  • Sähköinen päätöksentekomenettely ja sähköiset kokoukset
  • Lopputesti

LUE MYÖS