Kunnan kokoustilanteissa tulee esille kahdenlaisia tilanteita, joissa tulee äänestää. Käytännössä kyseeseen tulee joko äänestäminen asiasta tai sitten henkilövalinnoista käytävä vaali. Äänestyksestä ja vaalista määrätään kuntalaissa (104 § ja 105 §). Kunnan omassa hallintosäännössä voi olla näistä vielä yksityiskohtaisemmat määräykset, joten oma hallintosääntö kannattaa käydä hyvin läpi. 

Äänestys
Äänestys käydään silloin kun toimielin ei ole yksimielinen ja kokouksen päätöksen keskusteluosiossa on tullut kannatettuja vastaehdotuksia esittelijän ehdotukselle eli pohjaehdotukselle. Toimielimen puheenjohtaja johtaa kokousta ja toteaa tässä vaiheessa ne ehdotukset, joista ei äänestetä, koska niitä ei ole kannatettu sekä ne ehdotukset, joista äänestetään.  Pohjaehdotus pääsee aina äänestykseen. Puheenjohtaja hyväksyttää äänestystavan ja mahdolllisen äänestysjärjestyksen silloin kun tulee toimittaa useampia äänestyksiä.  Äänestyksessä äänestetään joko ”jaa” tai ”ei”. Äänestys toimitetaan aina avoimesti eli tulee tietää, että kuka äänestää mitenkin. Lopulliseksi päätökseksi tulee se ehdotus, joka on saanut eniten ääniä. Jos äänestystulos menee tasan, äänestyksen voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

Vaali
Henkilövalintoja tehtäessä käydään puolestaan vaali. Vaali käydään näennäisesti silloinkin kun toimielin on asiasta yksimielinen eikä varsinaista äänestystoimenpidettä tarvita suorittaa. Vaalissa pohjaehdotuksella ei ole erityisasemaa (vrt. äänestys). Vaalissa valituksi tulee se henkilö (tai henkilöt), joka on saanut eniten ääniä. Vaali tulee toimittaa suljetuin lipuin, jos kyseessä on suhteellinen vaali tai vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät vaalissa tasan, lopputuloksen ratkaisee arpa. Luottamushenkilöiden vaali tulee toimittaa suhteellisena, jos ”sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun” (kuntalain 105 §). Tutustu myös kokousmenettelydiapakettiimme tästä:

**
Kouluttaudu tästä aiheesta tarkemmin koulutuksessamme Kokousten äänestys- ja vaalitilanteet 11.10. klo 14-16. Tutustu koulutukseen tarkemmin ja ilmoittaudu tästä. 

Ulla Tirronen
Koulutuksen ja kuntahallinnon ammattilainen, Hallintoakatemian erityisasiantuntija. Koulutukseltani olen HTM. Rakastan kuntia, hallintoa ja katson maailmaa usein digilasien läpi.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This