Mitä opimme vuoden 2018 aikana – tämän lopetamme, tätä jatkamme ja tämän aloitamme

Jos summaa näin vuoden lopussa yrittäjänä opittuja asioita, niin suurimmat itsetutkistelut ja yhteiset pohdinnat ovat tänä vuonna liittyneet molemmilla keskusteluun, puheeseen ja viestintään. Keskeisin kysymys ja opiskelun aihe meillä on ollut se, että miten ilmaista itseään niin, että tulee ymmärretyksi ja kuulluksi? Miten ilmaista itseään niin, että saa aikaan asioita eteenpäin vievää keskustelua? Ja ennen kaikkea: miten ilmaista itseään niin, että on jämäkkä, muttei töykeä? Ammattipuhujalle tämän luulisi olevan helppoa, mutta ehkä suutarin lapsella ei ole kenkiä. Tämä meillä onkin keskeisin opittava asia seuraavan vuoden aikana.  Samat viestinnän kanavat ja tavat eivät toimi kaikille ihmisille. 

Yhteiset haasteet ovat liittyneet näiden lisäksi yhä edelleen yrityksen henkilöstökysymyksiin sekä yrityksen suunnan jatkuvaan korjaamiseen. Teemme yrityksessämme poikkeuksellisen paljon etätyötä ja etätyöyhteisössä työskentely voi olla vaativaa.  Olemme halunneet kehittää etätyöskentelyä, sillä yrityksemme keskeinen tavoite ja haave on olla täysin paikasta riippumaton. Etätyöskentelyn kehittäminen on osoittautunut kohtuullisen haastavaksi. Pahimmillaan helpot kysymykset, jotka voisi selvittää helposti kysymällä vieressä istuvalta työkaverilta saattavat vahingossa kertaantua isommiksi vyyhdeiksi myöhemmin, kun taas parhaimmillaan etätyöskentely voi edistää missä tahansa asumisen, matkustamisen ja elämisen. 

Sattuipa vuoteen myös yllättävä positiivinen tapahtuma, kun otimme yritykseen mukaan kolmannen henkilön. Saimme yrityksen yhdestä uudesta omistajasta Esa Kataistosta myös uuden hallituksen jäsenen, ja samalla lähdimme laajentamaan turvallisuuskoulutuksiin. Uudet aluevaltaukset tuovat energiaa.  

Viime vuoden tapaan teemmekin nyt tilinpäätöstä seuraavasti: mitä asioita haluamme edelleenkin jatkaa – mitä asioita olemme tehneet mielestämme hyvin ja haluamme edelleenkin tehdä samalla tavalla;mitä asioita haluamme lopettaa – mihin asioihin on ehkä mennyt esimerkiksi liikaa aikaa tai niiden tekeminen ei ole meille merkityksellistä; miten aloittaa uutta –  miten varmistetaan, että uudistutaan tai tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.

Pohdimme asiaa yhdessä ja päädyimme seuraaviin:

TÄMÄN LOPETAMME
Me emme enää luota puheisiin tarkistamatta niitä

Olemme yrittäjävuosien aikana saaneet mitä erilaisempia yhteydenottoja ja yhteistyötoiveita. Suurin osa näistä on osoittautunut todella mukaviksi ja hedelmällisiksi yhteistyökumppanuuksiksi. Olemme saaneet paljon hyviä asioita aikaiseksi yhteistyöllä, kuten esimerkiksi uusia aluevaltauksia, toimivia koulutuksia ja jopa yritystämme eteenpäin vieviä hankkeita, näistä esimerkkeinä laadun parantamiseen liittyvä hanke ja Leader-hanke. Näiden onnistumiskokemusten lisäksi olemme myös saaneet päinvastaisia kokemuksia. Olemme ”ylikunnollisina ihmisinä” uskoneet kaikkien yhteydenottojen olevan vilpittömässä ja hyvässä mielessä tapahtuneita sekä aina tiedoiltaan paikkaansa pitäviä. Ihmisiä on välillä tarjoutunut meille ”avuksi” asioissa, joihin emme ole pyytäneet apua taikka asiantuntijoiksi puutteellisilla pohjatiedoilla taikka kevyellä osaamisella. Olemme uskoneet helposti ihmisen omaan kokemukseen omasta osaamisestansa. Kuulimme juuri eräältä pitkän linjan johtajalta, että pääsääntöisesti suurinta meteliä itsestänsä pitävän ne, joilla on vähiten annettavaa. Tyhjiin puheisiin uskomisen siis lopetamme ja tästä oppineina tarkistamme jatkossa hyvin tarkasti jokaisen taustat ja puheiden paikkansa pitävyyden. Yksi saatu vinkki, jota aiomme soveltaa jatkossa: pyrimme testaamaan asia myös käytännössä ennen kuin sitoudumme yhteistyöhön esimerkiksi koetyön merkeissä. On eri asia sanoa, että olen visioinnin mestari kuin tuottaa se täydellinen visio. 

TÄTÄ JATKAMME
Kuukausittaista budjettikeskustelua ja matkustelua


Rutiineita pitää olla sopivan verran, että pystymme pitämään yrityksen oikeassa suunnassa. Tähän kuuluu muun muassa kuukausittaiset budjettikeskustelut, joiden aikana käsitellään edellisen kuukauden tulos sekä pohditaan tarvittavia korjausliikkeitä. Alun perin pidimme jatkuvaa budjettikeskustelua alkuvaiheen välttämättömänä ”byrokratiana”, josta päästään, kunhan pääsemme pidemmälle. Rutiinipalaverit eivät muutenkaan kuulosta järin houkuttelevalta. Kuitenkin budjettipalaverit ovat tuoneet toimintaamme vakautta ja kyvyn reagoida tarvittaessa nopeasti asioihin. Näin pienessä yrityksessä se on välttämätöntä. Siispä jatkamme budjettikeskustelua ja jatkamme sitä jopa iloisin mielin. Rutiinien lisäksi pitää olla kuitenkin seikkailuja ja yllätyksiä. Lupaamme edelleenkin pitää etäkoulutuksia eri puolilta maailmaa sekä osallistua itsekin koulutuksiin pitääksemme omaa ammatillista osaamistamme yllä. Jatkossakin haluamme testata ja osoittaa, miten erilaisista paikoista koulutuksen voi pitää etänä. Tänä vuonna pääsimme vasta kokeiluihin (Italia ja Berliini), mutta eiköhän vuonna 2019 jo onnistuta pitämään koulutus sieltä paljon puhutulta laiturilta.

TÄMÄN ALOITAMME
Keskittyminen suureen kuvaan

Yrittäjyyden tiellä olemme saaneet kuulla jos jonkinlaista – onneksi kuitenkin enemmän positiivisia ja hauskoja asioita. Eräs kritiikinsiemen on kuitenkin jäänyt hiukan kummittelemaan, sillä se pitää osittain paikkaansa. Oma yritys on kuin oma lapsi: sitä halutaan kontrolloida ja määritellä kaikki yksityiskohdat, miten asioita käytännössä hoidetaan. Ensi vuonna lupaammekin harjoitella tästä yksityiskohtien kontrollista luopumista ja keskittymistä entistä enemmän suurempaan kuvaan. Olemmekin lähteneet korjaamaan tätä esimerkiksi ottamalla käyttöön laatujärjestelmän, johon koko organisaatiomme sitoutuu ensi vuoden alusta lähtien. Hyvänä muistutuskysymyksenä meille toimiikin kysymys ”Mitä X tekisi (syötä sopivan henkilön nimi, joka osaa ajatella suurempaa kuvaa ja jättää yksityiskohdat asiantuntijoille) tässä tilanteessa?”. Lisäksi tämä vaikuttaa ajankäyttöömme. Haaveenamme on keskittyä vähitellen pelkästään niihin asioihin, miksi aikoinaan perustimme omat yrityksemme. Tuuli: hyvän hallinnon edistäminen, Ulla: digitalisaation edistäminen. Ensi vuonna pyrkimyksenä onkin vielä aiempaa enemmän päästä edistämään näitä meille tärkeitä asioita koulutuksen kautta. Tulkoon siis vuodesta 2019 vuosi, jolloin päästimme irti pilkuista ja pääsimme käsiksi unelmiimme. 

Jälleen kerran kohti uutta vuotta ja entistä parempaa hallintoa!

Tuuli Tarukannel ja Ulla Tirronen

LUE MYÖS