Mitä tarkoittaa luottamushenkilön arvokas käytös?

Jatkona Jussi Mikkosen edellisen blogin pohdinnoille mietin myös luottamushenkilötyön näkökulmasta käyttäytymisen ja toiminnan virallista puolta. Mihinkäs sitä hallinnon rakastaja pääsisi taipumuksistaan edes heinäkuussa. Aito yhteistyökyky ja aito halu toimia oikein, edistää hyvää hallintoa ja kaikkien kuntalaisten parasta ei tietenkään synny siitä tai edes saa syntyä siitä, että laki edellyttää niin. Välillä on kuitenkin hyvä muistaa pohtia sitä, että myös laki edellyttää luottamushenkilöltä kunnan asukkaiden parhaaksi toimimista ja arvokasta käytöstä.

Kuntalaki 69 §:

“Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.”

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luottamushenkilön edellytetään kohtelevan asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Luottamushenkilön käytös ei saa olla yleisesti hyväksyttyjen käytösnormien vastaista. Käyttäytymissäännös on toimintaohje, joka korostaa toiminnan arvoja. Tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten luottamusta kunnallishallintoon. Tarkoituksena on vahvistaa sitä, että jokaisen asioita käsitellään asiallisesti, arvokkaasti ja asian vaatimalla vakavuudella. Kenenkään asiat eivät ole oikeusvaltiossa (lehmän)kauppatavaraa.

Suurin osa tapaamistani luottamushenkilöistä on lähtenytkin mukaan toimintaan siksi, että tahtoo edistää kunnan parasta. Halu toimintaan syntyy juuri siitä, mitä laki ja hyvä hallintokin edellyttää. Välillä kuitenkin nousee esiin muitakin tapauksia, kuten Kittilää tai vastaavia. On meidän kaikkien yhteinen etu, että nämä ovat vain poikkeuksia ja motivaatio toimintaan syntyy muusta.

Näitä asioita on hyvä välillä pysähtyä miettimään – pöydän molemmin puolin. Onneksi Suomessa asiat on hyvin. Ja pidetään ne sellaisena jatkossakin…

LUE MYÖS